Yönetim biliminde verimlilik ve etkililik

Yönetim biliminde verimlilik ve etkililik

Kasım 6, 2019 0 Yazar: dilimiz

“Yönetim biliminde verimlilik ve etkililik” konu anlatımı “Yönetim bilimi” ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir.

Örgütün başarıya ulaşabilmesi için başta bir hedef belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için belirli adımlar atılması gerekir. Belirlenen amaçlara ulaşmada gösterilen başarı yönetimde verimliliği ve etkililiği karşılar.

Yönetim biliminde Verimlilik

Verimlilik, örgütün belirlediği hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynaklarla bireylerin elde ettiği sonuçların göstergesidir. Ürün en az kaynak ve maliyetle ortaya konduğundan verim elde edilmiş olur.

Yönetim sürecinde, ortaya mal veya hizmet koymak için mutlaka insan gücü, para, malzeme gibi kaynaklar ile çalışmanın gerçekleşmesi için gereken yer ve zaman unsurları bulunur.

Bu süreçte üretim veya hizmet için gereken kaynaklar “girdi”, çalışmalar sonucu ortaya çıkan hizmet ya da mal ise “çıktı” olarak adlandırılır. İşte verimlilik, girdi olarak kullanılan kaynaklar yani insan gücü, para veya malzeme ile sağlanan çıktılar (ortaya çıkan mal ya da hizmet) arasındaki ilişkiyi ifade eder. Dolayısıyla verimlilik, en az maliyetle en çok üretimi hedefler.

verimlilik

Yönetim biliminde Etkililik

Her yönetim en başında belli amaçlar doğrultusunda karar verir, plan yapar ve harekete geçer. İşte yönetim biliminde etkililik, başta belirlenen bu amaçlara ulaşmayı ifade eder. Yani amaçlarına ulaşan yönetim etkilidir. Bir yönetimin etkili olma sürecinde temel olarak ortaya konan ürün ya da hizmet yani “çıktı” ve ortaya koyma sürecindeki çalışmalar esas alınır.

Yönetim biliminde “çıktı” ile “sonuç”, farklı kavramlardır ve birbirine karıştırılmamalıdır. Çıktı, örgüt içerisinde belirli kaynakların işlenmesi ile elde edilen ürün ya da hizmeti gösterirken sonuç, bu ürün ya da hizmetin hedef kitlesi üzerindeki etkisini ifade etmektedir.

Etkililik ve verimlilik; kâr, ekonomi, tutum, üretim gibi terimleri de beraberinde getirir. Bir kurum, etkin ve verimliyse kurumun ekonomik gücü ile üretimi artar; kurum, kâra geçer.

Yönetim biliminde verimlilik ve etkililik” başlıklı konuyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmadan web sitemizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayınız. Konu içinde eklenmesini veya değişmesini istediğiniz bir bilgi için ise yorum bırakmanız yeterlidir.