Yolda Kalan Araçların İşaretlenmesi ve Çekilmesi 

Yolda Kalan Araçların İşaretlenmesi ve Çekilmesi 

Nisan 7, 2020 0 Yazar: dilimiz

Trafikte tehlikelerden korunmak kadar tehlikeye yol açmamak da son derece önemlidir. Trafik güvenliği için herhangi bir arıza ya da kaza nedeniyle kara yolunda kalan veya sürülemeyecek hale gelen araçlar için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

Durumlarına göre, bozulan araçlar için park etme ve duraklamada alınacak önlemlere ek olarak;

 1. Kuyruk ışıklarının bir arıza sebebiyle yakılamadığı veya yakılmış olsa bile hava şartlarından olayı 150 metre mesafeden diğer araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği hallerde, bozulan aracın ön ve arkasındaki uygun yerlere (150 metre mesafeden açıkça görülebilecek şekilde) birer kırmızı yansıtıcı (reflektör) veya kırmızı ışıklı cihaz konulması gerekir.
 2. Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde kırmızı ışıklı cihaz veya kırmızı renkteki yansıtıcı, aracın ön ve arkasında en az 30’ar metre mesafede olacak ve en az 150 metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 3. Otobüs, kamyon ve çekicilerin kara yolu üzerinde arızalanması ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az 150 metre mesafeden net olarak görülebilecek şekilde, 150 cm x 25 cm ebadında belirlenmiş teknik şartlara uygun engel işareti veya kırmızı renkli yansıtıcı konulmalıdır.
 4. Bozulan araç, tehlikeli madde taşıyorsa her durumda kırmızı ışıklı cihaz veya reflektör kullanılmalı, yardım gelene kadar aracın başında beklenerek trafik gözetim altında tutulmalıdır.

Yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması tamamlanıncaya kadar araçta acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları yakılmalıdır.

Meydana gelen bir arıza veya trafik kazası nedeniyle kullanılamayacak duruma gelen araçların çekilmesiyle ilgili uyulması gereken kurallar vardır. Herhangi bir nedenle çekilerek götürülmesi gereken araçlar, kurtarıcı olarak adlandırılan özel amaçlı taşıtlarla çekilmelidir. Sürülemez durumda olan ya da ışık veya fren donanımları bozulan araçlar, en yakın bakım ve onarım yerine çekilinceye kadar aşağıda belirtilen şartlara uyulmalıdır.

 1. Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması gerekir.
 2. Çekilecek araç, sürücüsünün yönetiminde çekilmelidir.
 3. Çekilen aracın ışık donanımı bozuk ve gündüz ise aracın arkasına kırmızı yansıtıcı veya 20 x 20 cm ebadında kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulmalıdır.
 4. Her iki aracın bağlantı yerinden çıkmayacak ve kopmayacak şekilde çelik çubuk, çelik halat veya zincirle birbirine bağlanmış olması gerekir.
 5. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 5 metreyi geçmemesi gerekir.
 6. Birbirine bağlanan araçlar arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla olduğunda bağlantının orta kısmına, gündüz ise kırmızı yansıtıcı veya 20 x 20 cm ölçülerinde kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulmalıdır.
 7. Çekilen aracın freni bozuk ise çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmasını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması ve bu halde araçların 15 kilometre/saat, diğer hallerde ise 20 kilometre/saatten hızlı sürülmemesi gerekir.

Araçların Işıklandırılmasının Önemi 

Kara yollarında trafiğe çıkan bütün araçlarda yasa ve yönetmeliklerle belirlenen şekilde ışık donanımlarının bulunması, bu donanımların görüşün yetersiz olduğu yer ve zamanlarda kullanılması gerekir.

Motorlu araçlarda bulunan ışıklarla ilgili kurallar

Uzağı gösteren ışıklar (uzun hüzmeli farlar)

 1. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, gece yolculuğunda araçların uzağı gösteren ışıklarının yakılması gereklidir. Ancak sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak görebildiği ve kendi aracının da yeterli uzaklıktan görülebileceği hallerde uzağı gösteren ışıklar yerine yakını gösteren ışıklar da kullanılabilmektedir.
 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması yasaktır.

Yakını gösteren ışıklar (kısa hüzmeli farlar)

 1. Karşılaşmalarda,
 2. Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde,
 3. Öndeki aracın yakın takip mesafesiyle izlendiği durumlarda,
 4. Bir aracı sollama sırasında o araçla yan yana gelinceye kadar,
 5. Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda kullanılmalıdır.

Kuyruk ışıkları (arka park lambaları)

Araçların kuyruk ışıklarının (arka park lambalarının) hareket halinde, uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanılması gerekir.

Sürücüler geceleri, ilerisi görülemeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken yakını ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak gelişlerini haber vermelidir.

Reflektör, bir ışık kaynağından çıkan ışığın yansıtılmasını sağlayan araçtır. Reflektör, herhangi bir kaza ya da arıza sonucu yolda durmak zorunda kalmış bir aracın diğer araç sürücüleri tarafından kolayca fark edilebilmesi ve bu şekildeki olası kazaların ve tehlikelerin önlenmesi amacıyla kullanılır.

Bütün motorlu araçlarda normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek kırmızı ışık veren veya yansıtan en az iki adet reflektör bulundurulması gerekir.

Trafikte Aydınlatmanın Yetersiz Olduğu ve Hava Koşullarının Fark Edilmeyi Güçleştirdiği Durumlar

Trafik güvenliğinin sağlanmasında görmek kadar görülebilir olmak da önemlidir. Trafikte görüşün ve aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda veya kötü hava koşullarında sürücüler ve yayalar her zamankinden daha dikkatli olmalıdır. Trafikte daima etkili bir görüşe ve kolay fark edilebilir olmaya ihtiyaç vardır.

Amaç görmek ve görülebilir olmak olunca ışık kaynaklarının, yansıtıcıların doğru şekilde ve yerinde kullanılması önem kazanmaktadır. Taşıt sürücüleri yol ve trafik koşullarına göre uygun ışık donanımını kullanarak görme ve görülebilir olma işlemini gerçekleştirebilirler. Yayalar ise bu amaçla gerekli hallerde örneğin gece ve karanlık ortamlarda el feneri gibi ışık kaynaklarını kullandıklarında trafikte bulunan araç sürücüleri tarafından kolay fark edilebilirler.

Trafikte aydınlatmanın yetersiz olduğu veya hava koşullarının fark edilmeyi güçleştirdiği durumlarda yayalar, araç sürücüleri tarafından kolay fark edilebilir olmalarını sağlamak ve böylece can güvenliklerini artırmak için üzerlerinde yansıtıcı aksesuarlar bulundurmak, açık renkli elbiseler giymek veya çeşitli ışıklar taşımak gibi tedbirler almalıdır.

Trafikte aydınlatmanın yetersiz olduğu ve hava koşullarının görüşü güçleştirdiği durumlarda araç sürücüleri hızlarını azaltmalı, yayalara karşı daha dikkatli olmalı, araçlarında bulunan aydınlatma donanımlarından gerekli olanları kullanmalı ve daha temkinli araç kullanmalıdır.