Veri Türleri Nelerdir?

Veri Türleri Nelerdir?

Şubat 6, 2018 0 Yazar: dilimiz

Günlük hayatımızda veri türlerini çevremizde bulunan nesne ve kavramları anlamlandırmak için kullanırız. Bilgisayarların çözüm üretebilmesi için “veri” bir ihtiyaçtır. Bilgisayarlarda ham veriler “girdi” olarak kullanılır ve bilgisayar programları ile işlenir. Son kullanıcıya ulaşan veri “çıktı” veya “bilgi” olarak adlandırılan işlenmiş veriden ibarettir. Bilgisayara çalışılan veri türü mutlaka belirtilmelidir.

Bilgisayar programlarında işlem yapılabilen farklı veri türleri vardır. Bunları; tam sayılar, kesirli sayılar, karakterler, simgeler, metinler ve mantıksal değerler olarak sınıflandırabiliriz.

1- Sayısal Veri

Sayısal veri (veri türleri)
Sayısal veri

Sayısal veriler tüm sayı tipleri ile oluşturulabilmektedir. Hesaplama işlemlerinde kullanılan tek veri türü, sayısal verilerdir. Sayısal veri türlerinde pozitif yada negatif tam sayı ve reel sayılar kullanılabilmektedir. Açılar, uzaklık, nüfus, ücret, yarıçap gibi hesaplama işlemlerinin hesaplanması için gereken değerleri tanımlamak amacı ile sayısal veriler kullanılmaktadır. Bunlar haricinde posta kodu veya hesap numarası gibi sayısal ama hesaplama gerektirmeyen veriler de vardır. Ancak bu veriler sayısal olarak değerlendirilmez. Her veri türünün bir veri seti bulunmaktadır. Sayısal verilerin veri setini 0-9 aralığındaki sayılar ve “+” ile “–” işaretleri oluşturmaktadır. Örneğin 198723 ve -38762 sayıları birer tam sayı örnekleridir. Reel sayılara tüm reel ve ondalık sayılar dahildir. Örneğin -67.34, 9786.346 veya 0.006 reel sayılara örnek verilebilir. Sayıların alabileceği en küçük ve en büyük değerler, kullanılan bilgisayara ve programlama diline bağlı olarak değişebilir.

Veri TürüVeri SetiÖrnek
Sayısal Tam SayıTüm Sayılar66578
-2356
Sayısal Reel SayıTüm Reel Sayılar ve Ondalık Sayılar-56
8695.235
0.005
Sayısal Veri

2- Alfanümerik / Karakter Veri

Alfanümerik / Karakter Veri
Alfanümerik / Karakter Veri

Karakter veri seti; tek haneli tüm sayıları (“0”.. “9”), harfleri (“a”..“z”, “A”..“Z”) ve (“#”, “&”, “*”, ..) gibi özel karakterleri kapsamaktadır. Karakter veri setinden oluşturulmuş değerler, tırnak içinde belirtilmektedir. Bu veri setinde büyük küçük harf duyarlılığı vardır bu nedenle “a” ve “A” farklı değerler olarak algılanmaktadır. ASCII (American Standard Codefor Information Interchange) olarak bilinen karakter seti 256 karakterden oluşmaktadır. Karakterler sadece sayılardan oluşmuş olsa dahi hesaplama işlemlerinde kullanılmamaktadır. Birden fazla karakterin bir araya getirildiği yapılar bilgisayar tarafından “dizi” olarak adlandırılmaktadır. Karakter ve dizi verileri karşılaştırılıp alfabetik sıraya göre sıralanabilmektedir. Bilgisayar her karaktere bir sayı atar ve işlemi yapar çünkü bilgisayarlar sayısal işlemler gerçekleştirebilen aygıtlardır. Veriler karşılaştırılır ve artan veya azalan sırada sıralanır. Örnek verecek olursak Kivi ile Armut karşılaştırıldığı zaman K harfi A harfinden daha büyük bir sayıya sahip olduğu için Kivi dizisinin değeri daha büyüktür. Elma ile Erik karşılaştırıldığında ise Erik daha büyük değer alır çünkü r harfi l harfinden daha sonra gelir. Büyük harfler ise küçük harflerden daha düşük sayısal değerlere sahip olurlar.

Veri TürüVeri SetiÖrnek
KarakterTüm rakamlar, harfler ve özel semboller“A”, “Y”, “k”, “i”, “6”, “0”, “+”, “%”
DiziBirden fazla karakterden oluşan kombinasyon“Bilgisayar”, “532-5556633”
Karakter Veri

Dizi ve karakterler + kullanılarak birbirlerine bağlanabilmektedir. İki karakter parçası birleştirme olarak adlandırılan bu işlem ile yan yana getirilebilmektedir. Genelde matematiksel işlem gerektirmeyen verilerin, dizi şeklinde tanımlanması önerilmektedir.

3- Mantıksal Veri

Mantıksal Veri

Mantıksal veri, veri setleri yalnızca iki kelimeden oluşmaktadır: Bunlar; Doğru ve Yanlış. Mantıksal veriler evet yada hayır şeklinde sadece karar verme aşamalarında kullanılmaktadır. Örneğin elde edilen değer, ön görülen değer mi, yeni mi, evi var mı, çocuk ilkokul mezunu mu gibi sonucu kesin doğru ya da yanlış olan durumlarda mantıksal veri kullanılabilir. Bu kelimeler ayrılmış özel kelimelerdir ve dizi olarak algılanmamalıdır.

Veri TürüVeri SetiÖrnek
MantıksalDoğru Yanlış
True False
Doğru Yanlış
True False
Mantıksal Veri

Veri türleri için kurallar

  1. Tanımladığınız veriler genel olarak sayısal, karakter, dizi ya da mantıksal veri şeklinde olur.
  2. Programlama sürecinde verinin adı ve türü programcı tarafından belirtilir ve bilgisayar çalışmaya başlayınca veri adı ve veri türünü eşleştirir.
  3. Bilgisayarlar beklediği veri türü ile karşılaşmaz ise hata verir. Örneğin saysal olarak tanımlanmış olan bir veri bilgisayar tarafından dizi olarak algılanmaz bu nedenle veri türleri karışık kullanılamaz.
  4. Her bir veri türü kendisi için tanımlı veri setini kullanmaktadır.
  5. Matematiksel işlemlerde kullanılacak tüm veriler sayısal diğerleri ise karakter yada dizi veri olarak tanımlanmaktadır.
  6. Programcı kendi tanımladığı veri türlerini de oluşturabilmektedir. Bu veri türleri “Kullanıcı-tanımlı” olarak adlandırılır, örneğin; bugünün tarihi, hedef, varılacak süre gibi hem dizi hem de sayısal veriler içeren yapılar oluşturulabilmektedir.
VeriVeri TürüAçıklama
Ürün Satış Bedeli:
49.99, 101.50
Sayısal: ReelBir ürünün satış bedeli hesaplama işlemlerinde kullanılır.
T.C Kimlik No:
11111111111
Karakter DizisiKimlik bilgileri hesaplama amaçlı kullanılmaz.
Ağırlık:
67
Sayısal: Tam SayıKilo cinsinden tam sayı olabilir ve hesaplamalarda kullanılır.
Şirket İsmi:
ABC Firması
Karakter DizisiTamamen karakterden oluşur.
Kredi Onayı:
Var, Yok
MantıksalBu durumda onay ya vardır “Doğru” ya da yoktur “Yanlış”.
Posta Kodu:
06110, 34217
Karakter DizisiPosta kodları işlem yapmak için kullanılmaz.
Tarih:
19112017
Karakter Dizisi, Sayısal Tam Sayıİşlem yapmak için tam sayı biçiminde tanımlanabilir; aksi taktirde dizi olarak tanımlanması daha uygundur.
IBAN:
TR8400004321000003
Karakter DizisiPara transferi için bankaya verilen kodlar hesaplama amaçlı kullanılmaz.
Veri Türü Kurallarına Örnekler

Veri İşleme Türleri

Farklı veri işleme türleri nelerdir?

Veri işleme, işlem boyunca ham verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesi olarak anlaşılabilir ve dönüşüme “veri işleme” denir. Verileri işlemek için kullanılan teknolojinin gereksinimlerine, zamanın kullanılabilirliğine, yazılım ve donanımın yeteneklerine bağlı olarak verileri işlemek için kullanılabilecek birçok yöntem ve teknik vardır. Verileri işlemenin farklı birçok yolu vardır aşağıda bu veri işleme türlerine kapsamlıca bakabilirsiniz.

Teknolojiye dayalı veri işleme türleri

Veri işleme türleri, benimsenen yöntem ve tekniklere dayalı olarak anlaşılabilir. Genellikle mekanik ve elektronik veri işlemedir, ancak manuel veri işleme de kullanılabilir.

  1. Manuel veri işleme: Bu yöntemde veriler, mekanik veya elektronik cihazlar kullanılmadan manuel olarak işlenir. Bu yöntem zaman alıcı, güvenilmez, hataya açık ve çok az yenilikle çok eskidir. Bu aynı zamanda işlemeyi pahalı hale getirir ve işlenmesi gereken verilere bağlı olarak çok fazla çaba gerektirir. Örnekler, ürünleri tezgahta satmayı içerir.
  2. Mekanik veri işleme: Veri işleme, mekanik cihazlar veya bilgisayarlar ve tür yazarları gibi çok basit elektronik cihazlar kullanılarak yapılır. Bu yöntemin avantajı, manuel veri işlemeye kıyasla güvenilirlik ve zamandan tasarruf sağlamaktır, ancak çıktı yine de sınırlıdır. Veri işlemeyi kolaylaştıran herhangi bir cihaz bu kategoriye girebilir.
  3. Elektronik veri işleme: Bu, en yüksek güvenilirlik ve doğrulukla en hızlı ve en uygun yöntemdir. Bu yöntem, bilgisayarları kullanan en son teknolojidir. Bu, önceden tanımlanmış bir dizi kural aracılığıyla yapılabilir. Büyük miktarda veriyi yüksek hassasiyetle işlemek neredeyse imkansızdır, bu da onu mevcut tüm veri işleme türlerinin en iyisi yapar.

Veri Türleri Nelerdir? Kısaca

Sayısal Veri
Alfanümerik / Karakter Veri
Mantıksal Veri

Double Veri türü nedir?

Double Veri türü, bir sayı için en büyük ve en küçük olası magnitudes sağlar. Varsayılan değeri 0 ‘ Double dır.

Veri işleme türleri nelerdir? Kısaca

Manuel veri işleme
Mekanik veri işleme
Elektronik veri işleme