Veri Türleri Nelerdir?

Veri Türleri Nelerdir?

Çevremizdeki kavram ve nesneleri farklı şekillerde anlamlandırmak için farklı veri türleri kullanırız. Çözümler üretebilmek için bilgisayarlar “veri”ye gereksinim duyar. Ham veriler, bilgisayar tarafından “girdi” olarak algılanır ve program aracılığı ile işlenir. Kullanıcıya geri dönen değer, işlenmiş veridir; “çıktı” ya da “bilgi” olarak adlandırılır. Bilgisayara hangi veri türüyle çalışıyor olduğu mutlaka belirtilmelidir.

Bir programda farklı veri türleriyle işlem yapılabilir. Örneğin tam sayılar, kesirli sayılar, karakterler, simgeler, metinler ve mantıksal değerler, veri türlerini oluşturur.

Sayısal Veri

Sayısal veriler tüm sayı tiplerini içerir. Sayısal veri, hesaplama işlemlerinde kullanılabilen tek veri türüdür. Pozitif ya da negatif tam sayılar ve reel sayılar kullanılabilir. Sayısal veriler; açılar, uzaklık, nüfus, ücret, yarıçap gibi hesaplama sürecinde gerekli değerler için tanımlanır. Banka hesap numarası ya da posta kodu gibi sayısal ama hesaplama için kullanılmayan veriler de vardır. Bu tür veriler sayısal olarak tanımlanmaz. Her bir veri türünün bir veri seti vardır. Sayısal veri için tanımlanmış veri seti 0-9 arasındaki sayılar ve “+” ile “–” işaretlerini kapsar. Örneğin 66578 ve -2356 tam sayı örnekleridir. Reel sayılar, tüm reel ve ondalık sayıları kapsar. Örneğin -56.23, 8695.235 ya da 0.005 reel sayı için örneklerdir. Sayıların alabileceği en küçük ve en büyük değerler kullanılan bilgisayar ve programlama diline göre değişebilir.

Veri TürüVeri SetiÖrnek
Sayısal Tam SayıTüm Sayılar66578
-2356
Sayısal Reel SayıTüm Reel Sayılar ve Ondalık Sayılar-56
8695.235
0.005
Sayısal Veri

Alfanümerik / Karakter Veri

Karakter veri seti; tüm tek haneli sayılar (“0”.. “9”), harfler (“a”..“z”, “A”..“Z”) ve özel karakterleri (“#”, “&”, “*”, ..) kapsar. Bu veri setinden oluşturulan değer, tırnak içinde belirtilir. Büyük ve küçük harf duyarlıdır yani “a” ile “A” farklı algılanır. ASCII (American Standard Codefor Information Interchange) olarak adlandırılan karakter seti 256 karakterden oluşur. Karakterler sadece sayıdan oluşsa bile hesaplama işlemlerinde kullanılamaz. Birden fazla karakter bir araya getirilirse bilgisayar, bu yapıyı “dizi” olarak adlandırır. Karakter ve dizi verileri karşılaştırılabilir ve alfabetik sıraya göre sıralanabilir. Bilgisayar her karaktere bir numara verir ve işlemi bu şekilde gerçekleştirir çünkü bilgisayarlar sayısal işlem yapabilen cihazlardır. Veriler birbirleri ile karşılaştırılır ve azalan ya da artan şekilde sıralanır. Örneğin Muz ile Elma karşılaştırıldığında M harfi E harfinden daha büyük bir sayıya sahip olduğu için Muz dizisinin değeri daha büyüktür. Elif ile Esra karşılaştırıldığında ise Esra daha büyük değer alır çünkü s harfi l harfinden daha sonra gelir. Büyük harflerin küçük harflerden daha düşük sayısal değerleri vardır.

Veri TürüVeri SetiÖrnek
KarakterTüm rakamlar, harfler ve özel semboller“A”, “Y”, “k”, “i”, “6”, “0”, “+”, “%”
DiziBirden fazla karakterden oluşan kombinasyon“Bilgisayar”, “532-5556633”
Karakter Veri

Karakterler ve diziler + operatörü kullanarak birbirine bağlanabilir. Birleştirme olarak adlandırılan bu işlem, iki karakter parçasını yan yana getirir. Örneğin “6”+“6” = “66” olur. Genellikle matematiksel işlem gerektirmeyen verilerin, dizi şeklinde tanımlanması önerilir.

Mantıksal Veri

Mantıksal veri, veri setinde yalnızca iki kelime barındırır: doğru ve yanlış. Bu veri evet ya da hayır şeklindeki karar verme süreçlerinde kullanılır. Örneğin elde edilen değer, beklenen değer mi, evli mi, arabası var mı, öğrenci lise mezunu mu gibi sonucu kesin doğru ya da yanlış olan durumlarda mantıksal veri tanımlaması yapılır. Bu kelimeler ayrılmış özel kelimelerdir ve dizi olarak algılanmaz.

Veri TürüVeri SetiÖrnek
MantıksalDoğru Yanlış
True False
Doğru Yanlış
True False
Mantıksal Veri

Veri Türleri İçin Kurallar

  1. Tanımladığınız veri genellikle sayısal, karakter, dizi ya da mantıksal olmalıdır.
  2. Programcı programlama sürecinde verinin adını ve türünü belirtir. Bilgisayar çalışmaya başladığında verinin adı ile türünü eşleştirir.
  3. Veri türleri karışık kullanılamaz. Örneğin sayısal olarak tanımlanmış bir veri, dizi olarak algılanamaz. Bu durumda bilgisayar, beklediği veri türü ile karşılamaz ve hata verir.
  4. Her bir veri türü kendisi için tanımlı veri setini kullanır.
  5. Matematiksel işlemlerde kullanılacak tüm veriler sayısal olarak, diğerleri karakter ya da dizi olarak tanımlanmalıdır.
  6. Programcılar kendi tanımladıkları veri türlerini de oluşturabilirler. Kullanıcı-tanımlı olarak adlandırılan bu veri türleri, bugünün tarihi, hedef, varılacak süre gibi hem dizi hem de sayısal veriler içeren yapılar oluşturulabilir.
VeriVeri TürüAçıklama
Ürün Satış Bedeli:
49.99, 101.50
Sayısal: ReelBir ürünün satış bedeli hesaplama işlemlerinde kullanılır.
T.C Kimlik No:
11111111111
Karakter DizisiKimlik bilgileri hesaplama amaçlı kullanılmaz.
Ağırlık:
67
Sayısal: Tam SayıKilo cinsinden tam sayı olabilir ve hesaplamalarda kullanılır.
Şirket İsmi:
ABC Firması
Karakter DizisiTamamen karakterden oluşur.
Kredi Onayı:
Var, Yok
MantıksalBu durumda onay ya vardır “Doğru” ya da yoktur “Yanlış”.
Posta Kodu:
06110, 34217
Karakter DizisiPosta kodları işlem yapmak için kullanılmaz.
Tarih:
19112017
Karakter Dizisi, Sayısal Tam Sayıİşlem yapmak için tam sayı biçiminde tanımlanabilir; aksi taktirde dizi olarak tanımlanması daha uygundur.
IBAN:
TR8400004321000003
Karakter DizisiPara transferi için bankaya verilen kodlar hesaplama amaçlı kullanılmaz.
Veri Türü Kurallarına Örnekler

Veri İşleme Türleri

Veri İşleme

Farklı veri işleme türleri nelerdir?

Veri işleme, işlem boyunca ham verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesi olarak anlaşılabilir ve dönüşüme “veri işleme” denir. Verileri işlemek için kullanılan teknolojinin gereksinimlerine, zamanın kullanılabilirliğine, yazılım ve donanımın yeteneklerine bağlı olarak verileri işlemek için kullanılabilecek birçok yöntem ve teknik vardır. Verileri işlemenin farklı birçok yolu vardır aşağıda bu veri işleme türlerine kapsamlıca bakabilirsiniz.

Teknolojiye dayalı veri işleme türleri

Veri işleme türleri, benimsenen yöntem ve tekniklere dayalı olarak anlaşılabilir. Genellikle mekanik ve elektronik veri işlemedir, ancak manuel veri işleme de kullanılabilir.

  1. Manuel veri işleme: Bu yöntemde veriler, mekanik veya elektronik cihazlar kullanılmadan manuel olarak işlenir. Bu yöntem zaman alıcı, güvenilmez, hataya açık ve çok az yenilikle çok eskidir. Bu aynı zamanda işlemeyi pahalı hale getirir ve işlenmesi gereken verilere bağlı olarak çok fazla çaba gerektirir. Örnekler, ürünleri tezgahta satmayı içerir.
  2. Mekanik veri işleme: Veri işleme, mekanik cihazlar veya bilgisayarlar ve tür yazarları gibi çok basit elektronik cihazlar kullanılarak yapılır. Bu yöntemin avantajı, manuel veri işlemeye kıyasla güvenilirlik ve zamandan tasarruf sağlamaktır, ancak çıktı yine de sınırlıdır. Veri işlemeyi kolaylaştıran herhangi bir cihaz bu kategoriye girebilir.
  3. Elektronik veri işleme: Bu, en yüksek güvenilirlik ve doğrulukla en hızlı ve en uygun yöntemdir. Bu yöntem, bilgisayarları kullanan en son teknolojidir. Bu, önceden tanımlanmış bir dizi kural aracılığıyla yapılabilir. Büyük miktarda veriyi yüksek hassasiyetle işlemek neredeyse imkansızdır, bu da onu mevcut tüm veri işleme türlerinin en iyisi yapar.

Veri Türleri Nelerdir? Kısaca

Sayısal Veri
Alfanümerik / Karakter Veri
Mantıksal Veri

Double Veri türü nedir?

Double Veri türü, bir sayı için en büyük ve en küçük olası magnitudes sağlar. Varsayılan değeri 0 ‘ Double dır.

Veri işleme türleri nelerdir? Kısaca

Manuel veri işleme
Mekanik veri işleme
Elektronik veri işleme