Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ?

Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ?

Evrenin Dünya atmosferi dışında kalan bölümünün uzay olarak tanımlandığını öğrenmiştiniz. Bu nedenle uzayla ilgili bütün çalışmaları uzay bilimleri başlığı altında toplayabiliriz.

Başlangıçta gök cisimlerinin, gökyüzündeki konumları ile ilgilenen sınırlı sayıdaki çalışmalar 19 ve 20. yy.da teknolojideki hızlı gelişmeyle beraber başlıca iki alana ayrılmıştır.

Gözlemsel Astronomi

Teleskop ve benzeri araçlar kullanarak gök cisimlerini gözlemlemeye dayanan uzay bilimidir.

Teorik Astrofizik

Astronomların gözlemlerini fizik terimleri ve teorik yaklaşımlar kullanarak modelleyen uzay bilimidir.

Gözlemsel astronomi ve teorik astrofizik birbirini destekleyen alanlardır. Konu alanı bakımından uzay bilimlerini aşağıdaki gibi alt alanlara ayırabiliriz:

Yıldız Bilimi

Yıldızların yapısını, yaşam süreçlerini kısaca yıldızlar ile ilgili bütün konuları içine alan alt alandır. Samanyolu’nda gözlemlenebilir 300 mil­yar, evrende ise en az 7.1022 yıldız olduğunu düşünürseniz bu alanda çalışan bilim insanlarının araştırma alanlarının genişliğini tahmin edebi­lirsiniz.

Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ? 1 – yildiz bilimi

Yıldız Bilimi

Gezegen Bilimi

Evrendeki gezegenlerin yapıları, oluşum şekilleri, gezegenler arası ortam vb. konu edinen alt alandır.

NASA’nın uzaya gönderdiği Kepler teleskobu, gezegen araştırmala­rında önemli veriler elde ederek bilim insanlarının çalışmalarına ışık tut­maktadır.

Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ? 3 – gezegen bilimi

Gezegen Bilimi

Galaktik Astronomi

Gök Adasal Bilim olarak da adlandırılan bu alt alan gezegenimizin de içerisinde bulunduğu Samanyolu gök adasını konu edinir.

Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ? 5 – galaktik astronomi

Galaktik Astronomi

Ekstragalaktik Astronomi

Samanyolu dışında kalan galaksileri konu edinen alt alandır. Yakın ve uzak ekstragalaktik astronomi olmak üzere iki alana ayrılmaktadır.

Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ? 7 – ekstragalaktik astronomi

Ekstragalaktik Astronomi

Kozmoloji

Evren bilimi olarak da adlandırılan bu alt alan bir bütün olarak evreni konu edinmektedir.

Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ? 9 – kozmoloji

Kozmoloji

Uzay Araçları ve Yolculuk Bilimi

Jules Verne’in (Jül Vern, 1828-1905) 1865 yılında yayımla­nan Ay’a Seyahat adlı eseri insanoğlunun uzaya yolculuk konu­sundaki merakını yansıtmaktadır. Astronotik olarak da adlandı­rılan uzay araçları ve yolculuk bilimi 1950 yılına kadar kuramsal düzeyde iken aynı yıl Paris’te toplanan I. Astronotik Konferansı bu alandaki çalışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. 1957 yı­lında uzaya Sputnik-1 uzay aracının fırlatılmasıyla hız kazanan çalışmalar günümüzde hâlâ devam etmektedir. Astronotik, uzay araçlarının (insanlı veya insansız) yapımı, yolculuk koşulları vb. ile ilgilenir.

Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ? 11 – uzaya yolculuk

Uzaya Yolculuk

Uzay Kolonisi ve Savunması Bilimi

Dünya dışında uzayda kurulması düşünülen kolonilerin, kuruluş çalış­malarını, sürdürebilirliklerini, savunmalarını konu edinen bilim dalıdır.

Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ? 13 – uzay kolonisi

Uzay kolonisi