Üretim Nedir? Üretim Yöntemleri Nelerdir?

Üretim Nedir? Üretim Yöntemleri Nelerdir?

Nisan 8, 2020 0 Yazar: dilimiz

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmetlerin faydasını yada miktarını arttırmaya yönelik çalışmaların tümüne Üretim denir. Eğer bir mal ihtiyaç karşılayacak durumda değilse onu ihtiyacı karşılayacak duruma getirmek, ihtiyacı karşılayacak durumda ise onu daha faydalı hale getirmek Üretimdir. Yani malların ne kadar olduğuna bakmadan sadece faydasını arttırmakta üretim demektir. Bu üretimin de kendi içinde farklı türleri vardır.

Üretim Yöntemleri

Şekil değişikliği yoluyla üretim

Bu çeşit üretimde malın şekli, fiziksel ve kimyasal yapısı değiştirilerek faydası arttırılmaktadır. Deriden ayakkabı, kumaştan elbise, sütten yoğurt veya yağ yapımı gibi. Derinin miktarı değişmediği halde geçirdiği çeşitli işlemlerden sonra ayakkabı haline gelmesiyle faydası artmakta ve şekil değişikliği yoluyla üretim gerçekleşmektedir.

Mekan değişikliği yoluyla üretim

Bir ürünü bol olduğu üretim bölgesinden alıp kıt olduğu bölgeye taşıyarak ihtiyaç sahiplerine sunmak, mekan faydasını artırarak üretimdir. Örneğin çayın Karadeniz’den alınıp diğer bölgelere taşınmasına ve orada tüketiciye sunulmasına katkıda bulunan komisyoncular, nakliye firmaları, toptancı ve perakendeci esnaf da üretim faaliyetinde bulunmuş olur.

Zaman değişikliği yoluyla üretim

Malların bol olduğu dönemlerde depolanarak veya herhangi bir şekilde saklanarak kıt olduğu dönemlerde piyasaya sunulması da üretimdir. Gıdaların dondurularak ya da kurutularak saklanması, konservecilik ve seracılık da zaman değişikliği yoluyla üretimin tipik şekilleridir.

Mülkiyet değişikliği yoluyla üretim

Bir malın sahip değiştirmesine yardımcı olan her türlü ticaret ve komisyonculuk uğraşları da üretim sayılmaktadır. Çünkü bunlar sayesinde bir mal az ihtiyacı olandan daha çok ihtiyacı olana geçmekte, söz konusu malın faydasını artırmaktadır.

Örneğin daha önce kullanılmayan bir alan satın alındıktan sonra orada bir balık çiftliğinin kurulması ile mülkiyet değişikliğinin olumlu bir etki yaratacağı şüphesizdir. Aynı zamanda bu mülkiyet değişikliğine aracılık eden emlak ve komisyon işi ile uğraşanlar da üretim faaliyetine katılmış olmaktadırlar.

Ekonomi Konuları