Üretim Faktörleri Nelerdir?

Üretim Faktörleri Nelerdir?

Ocak 29, 2018 0 Yazar: dilimiz

Üretim faktörleri ne kadar önemlidir? Bunu hayatın her noktasına küçük bir bakışta anlayabilir aslında insan. Üretim faktörlerini daha iyi anlamak ve gözlemlemek konusunda kendinizi eksik hissediyor musunuz?

Bu içerik bu eksiğinizi gidermek için kesinlikle yeterlidir.

Doğada bulunan malların hemen hiç biri doğrudan doğruya ve hemen tüketilmeye elverişli değildir. Kıt malların ve hizmetlerin miktarlarını çoğaltarak, yerlerini ya da şekillerini değiştirerek insan ihtiyaçlarını daha iyi karşılar duruma getirmek istendiği zaman, bu çabaların başarıya ulaşabilmesi için önemli bazı girdilerin katkıları gereklidir.

Örneğin kendiliğinden yetişen bir meyveyi toplamak, akarsular içerisinde bulunan balıkları tutmak için bile emek harcamak ve bazı yardımcı araçlar kullanmak gerekir.

Bir başka ifadeyle daha bol gıda maddesi elde etmek için daha çok tohum, daha çok gübre, daha çok insan emeği ve daha geniş tarla kullanmak gerekir.

Bu nedenle malların tüketime hazır bir hale getirilmesinde, miktarlarının arttırılmasında ve ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilecek şekilde faydalarının arttırılmasında çok sayıda üretim faktörüne ihtiyaç duyulur.

Üretim faktörleri kıt kaynaklardır, miktarları sınırlıdır ve onlar olmadan üretim yapmak mümkün değildir.

Başlıca üretim faktörlerini iki ayrı grup halinde değerlendirmek gerekir.

 • Klasik üretim faktörleri: Emek ve Tabiat
 • Modern Üretim Faktörü: Sermaye

Son yıllarda bazı ekonomistler teknolojiyi de modern üretim faktörleri arasında saymaktadırlar.

Başlıca Üretim Faktörleri

 1. Emek
 2. Tabiat
 3. Sermaye
 4. Girişimci

1- Emek Faktörü

Üretim Faktörü Emek
Emek

Ekonomik anlamda emek, faydalı bir mal ya da hizmet üretmek amacıyla yapılan bütün fiziksel ve zihinsel faaliyetlerdir. Üretimin en önemli unsuru insan emeğidir.

Emek beşeri bir faktördür ve üretimin olmazsa olmaz bir unsurudur, emek faktörünün katkısı olmadan üretimin olabileceğini düşünmek zordur. Bu nedenle insanların çalışma gücünün üretimde kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Emek faktörü sadece fiziksel güç ile ifade edilemez. Fikirsel olarak üretime katkı sağlamak da bir emektir. Bu değerlendirme ile emek; mimar, işçi yada öğretmenin yaptığı iş ile sağlanmış olur.

2- Tabiat (Doğa) Faktörü

Üretim Faktörü Tabiat (Doğa)
Tabiat (Doğa)

Üretimin bir başka unsuru olan tabiat, üretim için gerekli olan her türlü doğal kaynağı kapsar. Yer üstündeki akarsular, göller, ormanlar, güneş ışığı, yer altındaki madenler, gazlar, petrol, yer altı suları ve toprağın ürün verme gücü tabiat faktörünün kapsamına girer.

3- Sermaye Faktörü

Üretim Faktörü Sermaye
Sermaye

İnsan yapısı olan ve üretimde emeğin verimliliğini arttıran her türlü alet, makine, tesis, bina ve malzeme sermaye grubuna girer. Sermayenin doğal kaynaklardan farkı, sonradan yapılmış yani insanlar tarafından üretilmiş olmasıdır.

4- Girişimci Faktörü

Üretim Faktörü Girişimci
Girişimci

İşletmeyi kuran, mal ve hizmet üretimi veya pazarlanması için üretim faktörlerini bir araya getiren, kar amacı güden ve risklere katlanan kişiye girişimci (müteşebbis) denir.

Girişimci bir bakıma insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmet yada ürünlerin ortaya konulması için tüm üretim faktörlerinin tedarik ve üretim sürecinde aktif rol oynayan kişidir.

Üretim faktörlerinin ve bir grup insanın düzensiz bir araya getirilmesi ile işletme kurulamaz.

Üretilecek mala, ürünlerin satışına, işçilerin kimler olacağına ve işletme gelir giderlerinin nasıl değerlendirileceğine her işletmede karar veren bir kişi yada grup bulunmalı ve bu kaynakları doğru şekilde kullanmalıdırlar.

Bu işlevlerin yerine getirilmesi girişimci veya işletme yöneticisinin görevidir.

Üretim Faktörleri Hakkında Kısa Bilgiler

 1. Üretim faktörlerinin gelirleri

  Belirli gelirler için üretim faktörleri kullanılır. Arazi ve doğal kaynakların geri dönüşüne rant denir. Fiziksel ve zihinsel emeği ifade eden emeğin geri dönüşü ücretlerdir. Ekonomide sermaye, üretimde kullanılan tüm yapay makineleri, ekipmanları ve araçları ifade eder.

 2. Üretim Nedir?

  Üretim; Topraktan, hayvanlardan, bitkilerden vb. ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni şeyler ortaya koyma ve üretme işine verilen addır.

 3. Üretim faktörleri kaç tane

  Üretim faktörleri, bir ürünün ortaya çıkabilmesi için gerekli olan unsurlardır. Klasik endüstri teoreminde 3 tane olan faktörler, bugün 4 tane olarak kabul ediliyor.

 4. Üretim için neler gereklidir?

  Βu faktörler, üretimi gerçekleştirmek için kullanılan Doğal Kaynaklar (Hammadde ve Toprak), Emek (İşgücü), Sermaye (Milli Servet) ve Girişim (Teşebbüs) üretim faktörleridir. Doğal kaynaklar üretim faktorü, hammadde ve topraktan oluşur.

 5. Üretimin en önemli unsuru nedir?

  Üretimde en önemli unsur emek olarak belirlenebilir. Bunun nedeni ise sermayesi olmayan bir kişi sermaye temini için farklı yöntemler deneyebilir. Doğa faktörü elverişsiz olan girişimci daha verimli bir toprak belirleyerek üretimini yapma imkanı elde edebilir. Ancak eğer emek veremeyen bir kişi ise kesinlikle sermaye ve elverişli topraklar o kişinin üretim yapması için yeterli olmayacaktır.

Ekonomi Ders Notları