Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri

Temmuz 16, 2019 0 Yazar: dilimiz

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri konu anlatımı 12. Sınıf Coğrafya ders notları ve kitaplarından kısaca özet olarak derlenmiştir.

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Haritası
İnsani Gelişmişlik Endeksi haritası, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) 2016

Gayrisafi Milli Hasıla

Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri gayrisafi milli hasıladır (GSMH). GSMH, ülkelerin refah seviyesinin belirlenmesinde önemli bir ölçüttür. Bir ülkede üretim ve hizmetin artması aynı zamanda refahın da artması demektir.

Ülkelerin refah seviyesinin artması için milli gelirin ülke içinde eşit bir dağılış göstermesi gerekir. Toplumun bir kesiminin geliri artarken diğer kesimin gelirinde sabitlik veya azalış söz konusu ise o ülkede refahtan söz edilemez. GSMH, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ayırt etmek için yeterli bir ölçme aracı değildir.

Bir ülkenin okuryazarlık, özgürlük, güvenlik, beslenme gibi alanlarındaki durumu da gelişmişliğin belirlenmesinde etkilidir.

İnsani Gelişme Endeksi

Gelişmişliğin yalnızca ekonomik göstergelere göre ölçüldüğü yaklaşımlara alternatif olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 1990 yılından bu yana her yıl İnsani Gelişme Endeksi Raporu yayımlamaktadır.

İnsani Gelişme Endeksi’nde gelir düzeyinin yanında sağlık ve bilgi de temel kıstas olarak görülür. Bu üç kıstasın bir ülkede yeterli derecede bulunması gelişmişlik için bir anahtardır. Buna göre ekonomi, ülkelerin refah seviyesine ulaşmaları için amaç değil araçtır.

İnsani Gelişme Endeksi; dünya üzerinde eğitim, sağlık, bireysel özgürlük, yeterli beslenme, güvenlik, gelir düzeyi, okuryazarlık oranı gibi konularda evrensel bir gelişimi hedefler. Buna göre dünya nüfusunun 2015’te 7,3 milyarın üstüne çıkmasına rağmen 1 milyarın üzerinde insan da aşırı yoksul sınıflamasının dışına çıktı. 2,6 milyarın üzerinde insan, temiz içme suyu kaynaklarına ulaşabildi.

Beş yaş altı çocuk ölümleri 1990-2015 arasında yarıdan fazla azalma gösterdi. 90’lı yıllarda orman kaybı 7,3 milyon hektar iken son yedi yıllık dönemde 3,3 milyon hektara indi.

Kadınların dünya genelinde parlamentolarda yer alma oranı 2016’da %23’e yükseldi. 1990’dan bu yana küresel çapta önemli gelişmeler yaşansa da dünyanın pek çok yerinde hala su sıkıntısı, açlık, şiddet, cinsiyet eşitsizliği ve yoksulluk gibi konularda pek çok ülke ya da bölge zor şartlar altındadır.

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri

Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri SSS

 1. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri neden farklıdır?

  Her ülke elindeki fırsatları ve kaynakları değerlendirerek farklı gelişim sürecine girmiştir. Geçmişte kaynaklarını bilinçli kullanan ülkeler daha çok gelişirken kullanamayan ülkeler gelişememiş ve gelişmiş ülkelere bağlı kalmışlardır.

 2. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçüt nedir?

  Dr. Terzioğlu, “Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçütler anne ve bebek, morbidite ve mortalite oranlarıdır.

 3. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler farkı nedir?

  Kişi başına düşen millî gelirin 1.000 ile 10.000 dolar arasında olduğu ülkeler gelişmekte olan ülkeler; 10.000 doların üzerinde olduğu ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak belirlenmiştir.

 4. Dünyada kaç tane gelişmiş ülke var?

  Birleşmiş Milletler’e göre dünya üzerinde 195 egemen devlet ya da ülke bulunmaktadır. Egemen devlet ya da ülke tanımı, kendi sınırları olan ve bağımsız bir hükümete sahip siyasi yapıları tanımlar. Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke bulunmaktadır. Vatikan ve Filistin gözlemci statü kapsamında değerlendirilir.

 5. Az gelişmiş ülkelerin ekonomik özellikleri nelerdir?

  Teknoloji ve Beceri Yetersizliği :Az gelişmiş ülkeler düşük teknoloji seviyesine ve niteliksiz iş gücüne sahiptir.Düşük teknoloji ve düşük beceri, kitlelerin yoksulluğuna yol açan verimsiz ve yetersiz üretim yaparlar.Geri kalmış teknolojilerin uygulanması nedeniyle bu ülkelerdeki ekonomik büyüme hızı çok yavaştır.