Türkiye’nin Turizm Politikaları Nelerdir? | Coğrafya

Türkiye’nin Turizm Politikaları Nelerdir? | Coğrafya

Haziran 25, 2019 1 Yazar: dilimiz

Türkiye’nin Turizm Politikaları Nelerdir? diye merak ediyorsanız 12. sınıf coğrafya ders notları ve kitaplarından derlediğim konu anlatımı size gerekli cevabı kısaca verecektir.

Türkiye’nin Turizm Politikaları

Türkiye’de turizm ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet sonrası dönemde ağırlık kazanmıştır. Atatürk’ün teşvikiyle kurulan Türk Seyyahin Cemiyeti ile bu çalışmalar resmiyete dökülmüştür. Bu cemiyet ile birlikte turizme dair bazı gelişmeler yaşansa da ülkemizde turizmle ilgili en önemli atılımlar, 1980 sonrasında gerçekleşmiştir. 1982’de “Turizm Teşvik Kanunu” çıkarılmış, 1985 yılında turizm “kalkınmada özel önem taşıyan sektör” kapsamına alınmıştır.

Bu durum, turizm yatırımlarının artması için bir teşvik olmuştur. Turizm Bakanlığı, 80’li yıllardan günümüze turizmi geliştirmek adına pek çok strateji geliştirmiştir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı bunlardan en güncelidir. Plan dahilinde ülkemizin turizm geliri açısından ilk beş ülke arasına girmesi ve uluslararası bir marka haline gelmesi öngörülmüştür. Türkiye’de turizm politikalarının çevresel, kültürel ve ekonomik alanda pek çok etkisi vardır.

Türkiye’de Turizm Politikalarının Çevresel Etkileri

Türkiye’de Turizm Politikalarının Çevresel Etkileri

Türkiye’deki turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turist sayısının artmasıyla turistik tesis ihtiyacının karşılanması için doğal alanların tahribi, aşırı su kullanımı, orman yangınları, trafik, çevre ve ses kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır. Turizm politikaları dahilinde bu sorunların minimuma indirilmesi ve sürdürülebilir turizmin kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir.

Bu projeler kapsamında belirlenen turistik alanlarda plansız yapılaşma, doğal çevrenin tahribatı ve çevre kirliliği gibi konularda olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Turizm alanlarında; ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çevre temizliğine önem verilmesi ve ulaşım ağının geliştirilmesi gibi çevreye katkı sağlayan pek çok çalışma söz konusudur. Ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen doğal alanların ve alternatif turizm türlerinin değerlendirilmesi için uygulanacak akılcı politikalarla Türkiye’nin turizmdeki rekabet üstünlüğü artarak devam edecektir.

Türkiye’de Turizm Politikalarının Kültürel Etkileri

Türkiye’de Turizm Politikalarının Kültürel Etkileri

Türkiye, kültürel zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından turistin ilgisini çeken bir ülkedir. Ülkemizin kültürel mirasını ve evrensel kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak ve gelecek kuşaklara bu değerleri aktarmak için uygulanan politikalar ile pek çok reklam ve tanıtım faaliyeti yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin de etkisiyle gerek yurt içi, gerekse yurt dışından pek çok ziyaretçi kültürel değerlerimizi yakından görmek için ülkemize seyahatler gerçekleştirmektedir. Ayrıca 1983 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’ne üye olan Türkiye; Ayasofya Camii, Alanya Kalesi, Kekova, Mardin Kültürel Peyzaj Alanı gibi pek çok kültürel değeri UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydettirmiştir.

Türkiye’de Turizm Politikalarının Ekonomik Etkileri

Türkiye’de Turizm Politikalarının Ekonomik Etkileri

1980 sonrasında çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu ile yapılan yatırımların artmasıyla turizm sektörü çok büyük bir ivme kazanmıştır. Bu tarihten günümüze turizm Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlamış ve dış ticaret açığının kapanmasında büyük pay sahibi olmuştur. Turizm, bu özellikleriyle ekonomik gelişimin en büyük lokomotiflerinden biridir. Turizm potansiyeli olan alanlar projelerle desteklenerek ve tanıtımı yapılarak popüler hale getirilmiştir.

Bu alanların turistik değer kazanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin artmasını ve dolayısıyla ekonominin gelişmesini sağlamıştır. Turizm; Türkiye’de bölgeler arası ekonomik farklılıkları azaltan, sektörel zenginliği sağlayan, istihdam açığını kapatan ekonomik bir değerdir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı’na göre turizm politikaları dahilinde 2023’te ülkemize gelecek yabancı turist sayısının 50 milyon, yerli turist sayısının 20 milyon olması beklenirken turizm gelirinin 50 milyar dolar, turist başına yapılan harcamanın 1000 dolar olması hedeflenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi yeni yatırım, teşvik ve istihdam olanaklarının sağlanmasıyla mümkündür.

YıllarTurizm gelirlerinin GSMH içindeki payıTurizm gelirlerinin ihracata oranı %
20103,422
20113,621
20123,719
20133,921
20144,322
20156,222
20162,616
Turizm Gelirlerinin GSMH İçindeki Payı ve İhracata Oranı TÜİK, 2017