Türkiye’nin Konumu | Türkiye’nin Mutlak ve Göreceli Konumu

Türkiye’nin Konumu | Türkiye’nin Mutlak ve Göreceli Konumu

Ocak 25, 2021 0 Yazar: dilimiz

Türkiye’nin konumu bir çok riski içinde barındırıyor olmasının yanı sıra bir çok alanda da ülkemize ekonomik ve siyasi anlamda önemli avantajlar sağlamaktadır. Bir ülkenin coğrafi şartlarını o ülkenin Dünya üzerindeki yeri (Konumu) belirler. Her ülkenin kendine ait belirli konum özellikleri vardır.

Ülkelerin konumu, ekonomik faaliyet ve uluslar arası ilişkilerde de büyük öneme sahiptir. Ülkemizin potansiyelini anlamak ve ülkemizi daha iyi tanımak için yaşadığımız yerin konum özelliklerini iyi bilmeliyiz.

1)KPSS Coğrafya – Türkiye’nin Coğrafi Konumu – I – Bayram MERAL (2021)

Türkiye’nin Mutlak Konumu

Türkiye, Kuzey yarım kürede orta kuşakta 36°-42° kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Bu konumun sonucu olarak;

 • Ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasında 666 km. kuş uçuşu uzalık bulunmaktadır.
 • Ülkemizde belirgin şekilde dört mevsim yaşanır.
 • Ülkemizde güneş ışınları hiçbir zaman düz zemine dik açı ile düşmez.
 • Sıcaklık güneyden kuzeye gidildikçe artar.
 • Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar arttırmaktadır.
 • Bakı etkisi ile dağların güney yamaçları daha fazla ısınır.
 • Ülkemizde ılıman iklimler görülmektedir.
 • Güneş ışınları 21 Haziran’da dike yakın, 21 Aralık’ta en dar açı ile yer alır.
Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri
Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri

Türkiye 26°-45° doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Bu konumun sonucu olarak;

 • Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı bulunmaktadır.
 • Ülkemiz 3. saat dilimleri arasında yer almaktadır.

Türkiye’nin Göreceli konum özellikleri

DÜnya’nın en önemli ülkelerinden bir tanesi sahip olduğu göreceli konum özellikleri nedeni ile Türkiye’dir. Ülkemizin sahip olduğu başlıca göreceli konum özellikleri şöyledir.

Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumu
Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumu

 • Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir.
 • Ülkemiz Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan köprü niteliğinde bir konuma sahiptir.
 • Ülkemiz tarihi boyunca farklı medeniyetlerin beşiği olmuştur.
 • Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan iki önemli (İstanbul ve Çanakkale) boğaza sahiptir.
 • Türkiye, üç kıtanın birbirlerine yaklaştığı konumda yer alır.
 • Ülkemizin oluşumu yakın bir jeolojik zamanda gerçekleşmiştir.
 • Ülkemizin 1132 m ile ortalama yükseltisi oldukça fazladır.
 • Ülkemizde dağlar genelde doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır.
 • Yer şekilleri değişikliklerini kısa mesafede gösterirler.
 • Ülkemiz farklı iklim özelliklerini içinde barındırır.
 • Tarım ürünlerinde oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir.
 • Türkiye, doğal, ekonomik, kültürel ve siyasi olarak Dünya’nın farklı bölgeleri arasında yer almaktadır.
 • Yer altı kaynaklarımızın çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ülkeyiz.
 • Doğal gaz yatakları ve petrol bakımında zengin Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine yakınız.
 • Ülkemiz çevre ülkelerin enerji nakil merkezi konumundadır.
 • Türkiye, Dünya’nın en önemli ulaşım yolları üzerinde konumlanmıştır.
Türkiye’nin önemli ulaşım yollarına göre konumu
Türkiye’nin önemli ulaşım yollarına göre konumu