Kategori: Türk Müziği Tarihi

Türk Müziği Tarihi nedir? sorusunun cevabı ve Türk Müziği Tarihi ders notları için bu kategoriyi takip edebilirsiniz. Konu anlatımları hemen aşağıda yer almaktadır.

Nisan 5, 2020 0

Orta Çağ Kilise Müziği

Yazar: dilimiz

Orta Çağ, 4-15. yüzyıl arasını kapsayan dönemdir. Bu dönemde kilisenin baskıcı tutumunun etkisiyle Avrupa’da özgürlükler kısıtlanmış, bilimsel çalışmalar sekteye uğramıştır.…

Nisan 5, 2020 0

Eski Uygarlıklarda Müzik

Yazar: dilimiz

Araştırmalara göre en kısa tarih müzik tarihidir. Eski uygarlıklarda müzik esasen önemli bir yere sahipti öyle ki müzik, dans ile…

Nisan 3, 2020 0

Roma Uygarlığında Müzik

Yazar: dilimiz

Roma Uygarlığının Müzik Geleneği ve Özellikleri Tarih boyunca birçok uygarlık üzerinde egemenlik kuran Romalılar, Yunan kültüründen ve sanatından büyük oranda…

Nisan 3, 2020 0

İlk Çağda Müzik Anlayışı

Yazar: dilimiz

Müzik Sözcüğünün Kökeni İnsan, temel ihtiyaçları ile doğan ve yaşamı süresince bu ihtiyaçları karşılamaya gayret eden bir varlıktır. İnsanın düşünsel…

Ocak 16, 2019 2

19. Yüzyılda Türk Müziği

Yazar: dilimiz

19. Yüzyılda Türk Müziğinde Değişim ve Gelişim 19. yüzyıl, Osmanlılarda yenileşmenin her yönü ile kendisini hissettirdiği ve İmparatorluğun dünyaya bakışının…

Ocak 14, 2019 0

17 ve 18. Yüzyılda Türk Müziği

Yazar: dilimiz

1) 17. Yüzyılda Türk Müziği 17. yüzyılda Türk müziği gelişimini sürdürmüş, bestekârlık ve icracılık aşama kaydetmiştir. Padişahlar ve şeyhülislamlar, sanatçıları…