Kategori: Türk Müziği Tarihi

Türk Müziği Tarihi nedir? sorusunun cevabı ve Türk Müziği Tarihi ders notları için bu kategoriyi takip edebilirsiniz. Konu anlatımları hemen aşağıda yer almaktadır.

Nota Yazımının Ortaya Çıkışı

Müzik tarihinde müzik yazısının büyük önemi vardır. Müzik yazısı bugünkü şeklini alana kadar pek çok değişikliğe uğramış, tarih boyunca farklı…

Erken Kilise Müziği

Orta Çağ, 4-15. yüzyıl arasını kapsayan dönemdir. Bu dönemde kilisenin baskıcı tutumunun etkisiyle Avrupa’da özgürlükler kısıtlanmış, bilimsel çalışmalar sekteye uğramıştır.…

Eski Uygarlıklarda Müzik

1- Çin Uygarlığında Müzik Çin uygarlığında müzik, duyguların sesidir. Çin müziğinin temelini pentatonik anlayış oluşturmaktadır. Eski Çin’de kullanılan çalgılar; davul,…

Roma Uygarlığında Müzik

Roma Uygarlığının Müzik Geleneği ve Özellikleri Tarih boyunca birçok uygarlık üzerinde egemenlik kuran Romalılar, Yunan kültüründen ve sanatından büyük oranda…

İlk Çağda Müzik Anlayışı

Müzik Sözcüğünün Kökeni İnsan, temel ihtiyaçları ile doğan ve yaşamı süresince bu ihtiyaçları karşılamaya gayret eden bir varlıktır. İnsanın düşünsel…