Trafikte Uyum / Trafik ve Çevre

Trafikte Uyum / Trafik ve Çevre

Nisan 5, 2020 0 Yazar: dilimiz

Trafikte Uyum Kara yollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek için “Karayolları Trafik Kanunu (KTK)” ve “Karayolları Trafik Yönetmeliği (KTY)” çıkarılmıştır. Kurallara uyulması kaza riskini en aza indirir.

Ancak bu durumda bile trafikte zaman zaman kazalar ve başka istenmeyen durumlar yaşanabilir. Böyle durumlarda ortaya çıkabilen öfkenin kontrol edilememesi ise meydana gelen kazadan daha vahim sonuçlar doğurabilmektedir. Sadece sürücülerin değil, yolcu ve yayaların da bu konuda dikkatli olmaları, ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları saygı, hoşgörü ve nezaket çerçevesinde çözmeleri gerekir.

Trafikte yaşanabilecek sorunların, sorumluluk duygusu ve sabırla kolayca çözülebileceği unutulmamalıdır. Toplumun ortak malı olan toplu taşıma araçlarından yaralanan herkesin uyması gereken kurallar vardır. Öncelikle toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara gitmeliyiz. Duraklar haricinde araçtan inme talebinde bulunmamalı, sürücüyü uygun olmayan bu tür isteklerimizle asla rahatsız etmemeliyiz.

Toplu taşıma aracına binmek ve bu araçlardan inmek için ayrı ayrı kapılar tahsis edilmiş ise bu kapıları amacına uygun olarak kullanmalı, biniş ve inişlerimizi seri bir şekilde yapmalı ve trafiğin akışını engellememeliyiz.

Toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler, yolcuların araçlara güvenli bir şekilde binip inmelerini ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamalıdır.

Kamu hizmeti gören toplu taşıma araçlarını temiz kullanmalı, kirletmemeli ve yıpratmamalıyız. Aksi davranışta bulunanları uyarmalıyız. Unutmamalıyız ki kamu malına zarar verenleri uyarmak sürücü, yolcu ve yaya olarak hepimizin ortak görevidir.

Kısaca Konu Başlıkları

Trafik ve Çevre

İçinde yaşadığı ekolojik sistemin bir parçası olan insan, yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken doğaya kendisini yenileyebileceğinden daha fazla zarar verebilmektedir. Artan nüfus ve ulaşım ihtiyaçları, kara yolu ve taşıt kaynaklı kirliliklerin de artmasına neden olmaktadır. Bu durum çevre ile ilgili pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Taşıtların çevreye verdiği zararların başında hava kirliliği ve gürültü gelmektedir. Hava kirliliğinin insan sağlığını doğrudan etkilemesinin yanında ekosisteme olan olumsuz etkileri de uzun süre devam edebilmektedir. Egzoz emisyonlarının yanı sıra taşıt lastikleri gibi atıklardan kaynaklanan çevre kirliliği, standart dışı yakıtların kullanılması ile daha da tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.

Genelde yapay etkiler sonucu oluşan, rahatsız edici ve istenmeyen sesler olarak tanımlanan gürültü; insanlarda sinirlilik, gerginlik, dikkat dağınıklığı, huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı ve iletişim bozukluğu gibi sorunlara yol açabilmektedir. İnsanların sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen trafik kaynaklı gürültü ve hava kirliliği, günümüzde çözülmesi gereken önemli sorunlardan biridir.

Çözüm önerilerinin başında kara yollarının teknik özelliklerinin uygun hâle getirilmesi, yeni teknolojilerin kullanılması, taşıtların bakımlı olması ve gereksiz yere kullanılmaması gelmektedir. Taşıtların agresif kullanılmaması ve klimanın gerekmedikçe çalıştırılmaması, yakıt tüketimini dolayısıyla çevre kirliliği ve gürültüyü azaltacak önlemler arasındadır.

Ayrıca kara yolları çevresinin yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması, trafikten kaynaklanan gürültünün, hava kirliliğine sebep olan emisyonların, sağlığa zararlı olumsuz etkilerini azaltacaktır.

Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi gürültü ve çevre kirliliğini azaltır, ayrıca ülke ekonomisine katkı sağlar. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafikteki araç sayısını düşüreceğinden trafik kazalarını da azaltmaktadır. Kara yollarını kullanan bilinçsiz yolcu ve yayalar da kara yollarını ve çevresini kirleten faktörlerdendir. Trafikteki yaya ve yolcu sayısının fazlalığı da söz konusu kirliliği arttıran bir başka nedendir.

Trafik ve İlkyardım Ders notları