Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler

“Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler” konu anlatımı trafik güvenliği ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir.

Kara yollarında trafiğin düzenlenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi için değişik kurumlar görev yaparlar. Ödev konularının başında gelen “Trafikle ilgili meslek ve kurumları anlatan afiş hazırlayınız” konusunda sorulan bir soruya verdiğim cevabı da inceleyebilirsiniz.

Trafikle İlgili Kurumlar

trafikle-ilgili-kurumlar-ve-meslekler

Bu kurumların başında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Sağlık Bakanlığı (SB) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) gelir.

Emniyet Genel Müdürlüğü

Araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücülerin ve yayaların kurallara uyup uymadığını denetler. Trafik kazası sonucu yaralananların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesine yardımcı olarak kazazedenin yakınlarına haber verilmesini sağlar.

Karayolları Genel Müdürlüğü

Kara yollarının yapım, bakım ve onarımından sorumludur. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemler alır.

Sağlık Bakanlığı

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk yardım hizmetlerini planlar ve uygular. Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurarak trafik kazalarında yaralananların en kısa sürede sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. Her ilde yeteri kadar acil yardım ambulansı ve personeli bulundurur.

Millî Eğitim Bakanlığı

Eğitim programları hazırlayarak öğrencilere trafik konusunda eğitim verir. Bunun için ilkokullarda “Trafik Güvenliği” liselerde “Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü” derslerini okutur. Ayrıca motorlu taşıt sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kurslarının açılmasına izin verir ve bu kursları denetler.

Sürücü kurslarına devam eden ve yapılan sınavlarda başarılı olan sürücü adaylarına sertifikalarını verir. Millî Eğitim Bakanlığı vermiş olduğu bu eğitimlerle trafik güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlar.

Trafikle İlgili Meslekler

Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımında kullanılan taşıtların bir sürücüsü vardır. Bu sürücüler kullandıkları araçların sevk ve idaresi için eğitim almış kişilerdir.

Trafik polisi

Trafiğin yönetimini ve denetimini sağlayan, trafik kazalarına karşı önleyici tedbirler alan, trafik kazası tutanağı hazırlayan, trafik suçu işleyenlere müdahale yetkisi olan kamu görevlisidir.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 1
Trafik polisi

Şoför

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren, mesleği motorlu taşıt kullanmak olan sürücüdür.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 2
Şoför

Kaptan

Gemileri yöneten en üst görevlidir. Geminin bütün sorumluluğunu alan kaptan uzun deniz seferlerinde yolcu ve mürettebatın her konudaki idarecisidir.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 3
Kaptan

Makinist

Lokomotif, vapur, fabrika ve makineleri kullanan kişilere denir. Genellikle tren sürücüleri için kullanılır.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 4
Makinist

Vatman

Daha çok şehir içinde yolcu taşımacılığında kullanılan, raylar üzerinde hareket eden tramvayları süren kişidir.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 5
Vatman

Pilot

Uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarını kullanan kişidir. Yolcu uçakları, askerî uçaklar, helikopterler ve değişik hava araçlarının bir ya da daha fazla pilotu olabilir.

Trafikle İlgili Kurumlar ve Meslekler 6
Pilot