Trafik İşaret levhalarının Önemi

Trafik İşaret levhalarının Önemi

Trafik işaret levhaları, verdiği mesajlar ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlar.

Bu nedenle kara yollarını kullananlar trafik işaret levhalarının verdiği mesaja uygun davranmalıdır.

Trafik İşaret levhalarının Önemi 1 – trafik isaretleri
Trafik işaretleri

Trafik işaretleri ve trafik işaret levhaları kara yolunu kullanan yaya ve sürücülere bilgilendirme, uyarı ve yasaklama mesajı verir.

Bu mesajları şekil, renk, yazı ve semboller ile verir. Yabancı bir dil öğrenir gibi trafik işaret levhalarının anlamlarını öğrenmeliyiz.

Trafik işaret levhalarının üç temel şekli ve anlamı vardır.

  • Üçgen, uyarı;
  • daire, düzenleme (tanzim);
  • dikdörtgen, bilgilendirme mesajlarının iletilmesinde kullanılır.
Trafik İşaret levhalarının Önemi 3 – trafik isaret levhalarinin sekilleri
Trafik işaret levhalarının şekilleri

Tehlike Uyarı İşaretleri

Kara yollarını kullanan yayaları ve sürücüleri tehlikelere karşı uyarır. Tehlike uyarı işaretleri genel olarak üçgen şeklindedir ancak üçgen şeklinde olmayanları da vardır.

Trafik İşaret levhalarının Önemi 5 – tehlike uyari isaretleri
Tehlike uyarı işaretleri

Trafik Tanzim İşaretleri

Kara yollarını kullanan yayalara ve sürücülere yasaklama ve sınırlama mesajları verir. Trafik tanzim işaretleri genel olarak daire şeklindedir. Ancak dikdörtgen şeklinde olanları da vardır.

Trafik İşaret levhalarının Önemi 7 – trafik tanzim isaretleri
Trafik tanzim işaretleri

Bilgi İşaretleri

Kara yollarını kullanan yayalara ve sürücülere yol güzergâhında lazım olan bazı bilgiler verir. Bilgi işaretleri genel olarak kare şeklindeki standart levhalar ile değişken boyutlardaki levhalardan oluşur.

Trafik İşaret levhalarının Önemi 9 – bilgi isaretleri
Bilgi işaretleri

Trafik işaret levhaları verdiği mesajlar ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlar. Trafik işaret levhaları olmadan trafik güvenliğinin sağlanması mümkün değildir.

Bu nedenle trafik işaret levhalarına zarar vermemeli, verenleri de yetkililere (155 Polis İmdat – 156 Jandarma) bildirmeliyiz. Trafik işaret levhalarına zarar verilmesi can ve mal güvenliğine zarar verdiği gibi ülke ekonomisine de zarar verir.

Zarar verilmiş trafik işaret levhalarının yenilenmesi; zaman, iş gücü ve kaynak kaybına neden olmaktadır.

Trafik işaretlerinin tam listesine buradan bakabilirsiniz.