Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu Nedir?

Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu Nedir?

Şubat 25, 2019 0 Yazar: dilimiz

Toplumsal olay ve toplumsal olgu arasında ince bir fark vardır. Örneğin evlenme sosyal bir olgu iken bireylerin evlenmesi sosyal olaya örnektir. Şimdi Toplumsal olay ve toplumsal olgu kavramlarını daha yakından tanıyalım.

Toplumsal Olay Nedir?

Belli bir yerde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belli olan bir süreç içindeki birden fazla kişiyi ilgilendiren tek tek oluşum ve değişimlerdir. Örneğin Kurtuluş Savaşı, 1999 yılında yaşanan Marmara depremi, 15 Temmuz hain darbe girişimi birer toplumsal olaydır. Bir sosyal olayın sebebi yine başka bir sosyal olaydır ve bir sosyal olay ancak başka bir sosyal olayla açıklanabilir. Örneğin Türkiye’nin sanayileşmesi ve buna paralel olarak şehirleşmenin ortaya çıkması, dönemler itibarıyla farklı fakat birbirine bağlı ve yakından ilişkili gelişmeleri ortaya koymaktadır. Toplumsal olaylar insanların bir arada yaşamalarından doğar. Toplumsal olgunun yeri, başlangıcı ve bitiş süresi belli değildir.

Toplumsal Olgu Nedir?

Tek tek meydana gelen toplumsal olayların genel ifadesidir. Tek bir topluma ya da kişiye özgü değil, bütün toplumlara ya da kişilere özgüdür. Başlangıç ve bitiş noktaları belli olmayan, bir süreç içinde meydana gelen toplumsal oluşum ve değişimdir. Örneğin evlilik, işsizlik, göç birer toplumsal olgudur. Tüm toplumlarda görülen genel bir değişimdir. Yeri, başlangıcı ve bitiş süresi belli değildir.

Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu Hakkında

Sosyoloji toplumsal olay ve olguları inceleyerek toplum hakkında bilimsel bilgilere ulaşır. Farklı toplumlarda görülen toplumsal olayların benzer yanlarını , ortak özelliklerini ve ilkeleri araştırır. Bu bilgilerden yola çıkarak toplumlar hakkında genellemelere ulaşır.