Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

Nisan 4, 2020 0 Yazar: dilimiz

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi, konu anlatımı 8. Sınıf İnkılap Tarihi kitap ve ders notları kullanılarak derlenmiştir.

Amasya Görüşmeleri’nde Mebusan Meclisinin açılması kararının kabul edilmesi üzerine ülke genelinde seçimler yapıldı. Mustafa Kemal Erzurum’dan milletvekili seçildi. Daha sonra Temsil Heyeti üyeleri ve komutanlarla Sivas’ta bir araya gelen Mustafa Kemal, yapılan görüşmeler sonucunda Temsil Heyeti’nin merkezinin Ankara olmasını kararlaştırdı.

Ankara’nın Milli Mücadele’nin merkezi seçilmesinde, Batı Cephesi’ne yakın ve işgal görmemiş olması, İstanbul’da açılacak olan meclis çalışmalarının yakından takip edilmek istenmesi, şehrin ulaşım ve haberleşme imkanlarının iyi olması ve Ankara halkının Milli Mücadele’yi desteklemesi etkili olmuştur.

Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi (27 Aralık 1919) 1 – Temsil Heyeti’nin Ankara’da Seymenlerce Karşılanışını gösteren Tablo
Temsil Heyeti’nin Ankara’da Seymenlerce Karşılanışını gösteren Tablo

Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti üyeleri 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi. Burada öğrenciler, seymenler ve halk tarafından coşkuyla karşılandı. 10 Ocak 1920’de Milli Mücadele konusunda halkı bilgilendirmek için Mustafa Kemal’in emriyle Ankara’da Hakimiyeti milliye adlı bir gazete kuruldu.

Bu gazete aynı zamanda BMM Hükûmeti’nin de yarı resmi yayın organı oldu. Basına oldukça önem veren, halkın doğru bilgilendirilmesi ve Milli Mücadele lehinde kamuoyu oluşturulması gerektiğini düşünen Mustafa Kemal, 6 Nisan 1920’de Yunus Nadi ve Halide Edip’le Anadolu Ajansı’nı kurdu.

Böylece Milli Mücadele ile ilgili haberler doğru ve hızlı bir şekilde halka ulaştırıldı. Ayrıca 1917 yılında Afyon’da kurulan Öğüt gazetesi ile 5 Kasım 1919’da Kastamonu’da kurulan Açıksöz Gazetesi de Milli Mücadele’yi destekleyen yayın organları arasında yer almıştır.

Kısaca Konu Başlıkları

Atatürk ve Basın

Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi (27 Aralık 1919) 3 – Atatürk ve Basın
Atatürk ve Basın

Milli Bağımsızlık Savaşı’nda, milli bütünlüğün sağlanması, halkın bir bayrak altında toplanması konusunda Mustafa Kemal Paşa olağanüstü bir çaba göstermiştir. Kendisine ve arkadaşlarına bu konuda Anadolu basını ve zaman zaman İstanbul basını, kamuoyunun oluşması ve bilinçlenmesi bakımından büyük yardım sağlamıştır.

Mustafa Kemal Paşa, bu arada halkın moralinin bozulmaması ve yanlış bilgi alınmaması için zararlı yayınlarda bulunan bazı İstanbul gazetelerinin ve azınlıklara ait basın organlarının Anadolu’ya sokulmaması için tedbirler aldırmıştır. Anadolu basınının hemen hemen hepsi Milli Bağımsızlık Savaşı’nın yanında yer almış ve Mustafa Kemal Paşa’ya destek olmuştur.

İnkılap Tarihi Ders Notları