Tam İstihdam Nedir?

Tam İstihdam Nedir?

Ekonomide mevcut üretim faktörlerinin atıl bırakılmadan kullanılarak üretime devam edilmesi durumuna tam istihdam adı verilmektedir.

Bütün ekonomilerin temel amacını kaynakların tam istihdamını sağlamak fikri oluşturmaktadır. Günümüzde istihdam sadece işsizlik boyutuyla ele alınmayacak kadar önemli bir sorundur. Hükumetlerin görevi işsizlik ve istihdam sorununa daha uzun, verimli ve kalıcı politikalar oluşturarak çözüm bulmaktır.

Üretim ve istihdam yapısının geliştirilmesi konusunda kamu ağırlıklı düzenlemeler göz ardı edilirse herhangi bir başarı elde etmek söz konusu olamaz. Bugün dünya ekonomisi içinde ağırlığı olan gelişmiş ekonomilerde bile ekonomik büyüme ve rekabetin istihdamı arttırıcı bir işlev görmesinde hükumetler çaba harcamakta ve sorunu muhatapları ile görüşerek çözümlemeye çalışmaktadırlar.

Ülkemizde de istihdam ve işsizlik hükumetlerin çözmesi gereken başlıca sorunlardandır. İstihdam hesaplamalarında çalışan sayısının toplam nüfusa oranı başlıca ölçeklerdendir.

TUİK’in 2016 tarihli Uluslararası Ekonomik Göstergeler Raporuna göre ülkemiz toplam istihdamın toplam nüfusa oranı en düşük olan ülkeler arasındadır. Türkiye’de toplam istihdamın, toplam nüfusa oranı yüzde 43,30’dur. Ülkemizin iş gücü sayısı azımsanmayacak ölçüdedir. Türkiye ile birlikte bazı ülkelerin istihdama göre toplam nüfus oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İzlanda81,30
Danimarka59,60
Finlandiya53,40
Bulgaristan49,30
İspanya47,00
Türkiye46,30
İstihdamın Toplam Nüfusa Oranı 2016 (%)

Tam istihdam kavramı nedir? Kısaca

Ekonomide mevcut üretim faktörlerinin atıl bırakılmadan kullanılarak üretime devam edilmesi durumuna tam istihdam adı verilmektedir.

Türkiye’de toplam istihdamın, toplam nüfusa oranı nedir?

Türkiye’de toplam istihdamın, toplam nüfusa oranı 2016 verilerine göre yüzde 43,30’dur.