Etiket: Felsefi perspektiften yorumlama

Felsefe, doğru kabul ettiğimiz fikirlerin temellerinin sorgulanmasıdır. Düşünme; karşılaştırma, soyutlama, birleştirme ve bağlantıları kavrama yetisidir. Felsefi düşünmenin en önemli özelliği eleştirel olmasıdır. Eleştirel düşünme analiz etme, değerlendirme ve düşünceyi geliştirme gibi amaçlar taşır. Bu düşünceyi Wittgenstein’ın şu sözüyle özetleyebiliriz: “Felsefenin sonucu ‘felsefi önermeler’ değil, önermelerin açık kılınmasıdır.” Bu çerçevede düşünürsek, bir metni felsefi açıdan okurken temel amaç metnin açık kılınması olmalıdır.

Kasım 5, 2019 0

Felsefi deneme nedir? Örnek metin

Yazar: dilimiz

“Felsefi deneme nedir? Örnek metin” konu anlatımı 10. sınıf felsefe ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir. Felsefe, kendimizi ve çevremizi…