Etiket: Farklı açılardan görmek – Felsefe

Çoğu zaman insan kendini değiştirmek istemez. Fakat herhangi bir sorunla veya krizle karşılaştığımız zaman bakış açımızı değiştirmek zorunda kalırız. Hep aynı kalmak insan doğasına aykırıdır. Bu çerçevede en önemli insan etkinliklerinden biri felsefedir. Felsefe çok yönlü ortaya konulabilen bir düşünme etkinliğidir. Bir bütün olarak insana, hayata ve evrene bir tavır alışı gerektirir. Diğer düşünme biçimlerinden farkı, düşünürken insana özgür olduğunu hissettirmesidir. İnsanın düşünürken özgür olduğunun bilincinde olması ona farklı biçimlerde düşünme olanağı verir. Bir konuyu farklı açılardan görmek eleştirel ve sorgulayıcı düşünmekle mümkündür. Bir yazıda veya konuşmada kişinin konuyu ele alma biçimi, konuya ilişkin unsurları değerlendirme tarzı ve tavrı bakış açısıdır. Örneğin kişinin kendi düşüncelerini merkeze koyarak konuyu değerlendirmesi öznel bir bakış açısıdır. Tam tersine kişi bir konuyu kendi düşüncelerini temel almadan temellendirebiliyorsa nesnel bir bakış açısı ortaya çıkar. Nesnel bakışta konu şu veya bu kişiye göre değerlendirilmez. Bu durumda bakış açısı kişinin konuya olan uzaklığını ifade eder.