Etiket: Çevresel sinir sistemi

Çevresel sinir sistemi, beyinden (kafa sinirleri) ve omurilikten (omurilik sinirleri) çıkan duyu ve motor nöronlarından oluşur.

Çevresel sinir sisteminin sınıflandırılması

Beyinden 12 çift sinir çıkar. Bu sinirlerden 10. sinir çiftine vagus siniri adı verilir. Vagus siniri, akciğer, kalp, pankreas ve bağırsaklara uzanan parasempatik bir sinirdir. Omurilikten 31 çift sinir çıkar, bunlar duyu ve motor nöronlarıdır.

Çevresel sinir sistemi, duyu ve motor sinirleri olmak üzere iki bölümde incelenir. Duyu sinirleri uyarıları duyu organlarından veya diğer organlardan alarak merkezi sinir sistemine taşıyan (getirici) nöronlardır. Motor bölümündeki sinirler ise merkezi sinir sisteminden aldıkları cevabı tepki verilecek organa ileten götürücü nöronlardır.

Somatik Sinir Sistemi

Merkezi sinir sisteminden çıkan ve istemli çalışan kaslara uyarı götüren miyelinli motor nöronlarından oluşur.

Otonom Sinir Sistemi

Merkezi sinir sisteminden çıkan ve kalp, düz kas gibi istemsiz çalışan kaslara uyarı götüren genellikle miyelin kılıfları olmayan motor nöronlarından oluşur. Otonom sinir sisteminin kontrolü de yine beyin ve omurilik yani merkezi sinir sistemi tarafından gerçekleşir.

Kasım 12, 2019 0

Merkezi sinir sistemi

Yazar: dilimiz

“Merkezi sinir sistemi” konu anlatımı 11. sınıf Biyoloji Ders notları ve kitap içerikleri kullanılarak derlenmiştir. Merkezi sinir sistemi nedir? Beyin…