Statü ve rollerden doğan haklar ve görevler (Kısaca)

Statü ve rollerden doğan haklar ve görevler (Kısaca)

Mayıs 22, 2021 0 Yazar: dilimiz

Toplum, bir anlamda sosyal statüler ağından oluşmaktadır. Bireyin toplumsal hayattaki konumunu ifade eden statüler ve bu statülere göre oluşan sosyal roller, toplumsal etkileşimlerin temelini oluşturur. Sosyal statüler, bir yandan bireylere toplum hayatında belli haklar sağlarken diğer yandan belli görev ve rollerin yükümlülüğünün temelidir. Toplumun üyeleri olan bireyler, birbirleriyle etkileşime girdikleri anda diğerlerinin tutumlarını ve beklentilerini dikkate almak zorundadır.

Türkiye’nin 1990 yılında imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de ele alınan başlıca sorumluluklar ve haklar aşağıda verilmiştir:

 • Ana babanın rolü ve sorumluluğu
 • Devletin rolü ve sorumluluğu
 • Yaşama ve gelişme hakkı
 • Sağlık hizmetlerine erişim hakkı
 • Eğitime erişim hakkı
 • Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı
 • İstismar ve ihmalden korunma hakkı
 • Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı
 • Ekonomik sömürüden korunma hakkı
 • İfade özgürlüğü hakkı
 • Düşünce özgürlüğü hakkı
 • Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı

Kaynak: 12. Sınıf Sosyoloji ders kitabı