Kategori: Sosyoloji

Bu kategori altında sosyoloji konulu ders notları ve konu anlatımları yer almaktadır, bunların yanı sıra makaleler içinde soru cevap kısımları yer alır. Haricen yayınlanmış olan sosyoloji konularında sizlerde kendi fikirlerinizi belirtebilir, kendi sorularınızı gönül rahatlığı ile sorabilirsiniz. Her türlü sorularınız için yazı altında ki yorum kısmını kullanabilirsiniz, tüm sorular 24 saat içinde yanıtlanacaktır.

Sosyolojideki veri toplama teknikleri

Sosyolojideki veri toplama teknikleri konu anlatımı “Sosyoloji” ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir. Bilimsel yöntem veri toplama teknikleri aracılığıyla uygulanır.…

Sosyolojide araştırma yöntemleri

Sosyolojide araştırma yöntemleri konu anlatımı “Sosyoloji” ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir. İnsan içinde yaşadığı doğal ve toplumsal çevreyi tanımak,…

Sosyolojik düşüncenin doğuşu ve gelişimi

Sosyolojik düşüncenin doğuşu ve gelişimi konu anlatımı “Sosyoloji” ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir. Sosyolojik düşüncenin doğuşu ve gelişimi nedir?…

Toplumsal Olay Ve Toplumsal Olgu Nedir?

Toplumsal Olay Ve Toplumsal Olgu: Toplumsal ilişkileri, toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri, toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve…

Toplumsal Hareketliliği Etkileyen Faktörler

Toplumsal Hareketliliği Etkileyen Faktörler Toplumsal hareketliliğin yatay ve dikey boyutlarda ortaya çıkıp gelişmesini sağlayan çeşitli etmenler bulunmaktadır. Ancak bu etmenlerin…

Toplumsal Grup Çeşitleri

Toplumsal gruplar üye sayıları, kuruluş biçimleri, süreleri, katılış biçimleri gibi sebeplerle sınıflandırılırlar:

Yazılı Olmayan Toplumsal Kurallar Ve Düzen

Toplumsal normlar, bireylerin toplumsal hayatta neleri yapıp neleri yapmayacağını belirler. Gayri resmî olarak tanımladığımız normlar gündelik hayatta karşımıza çıkar. Yazılı olmayan normlar, toplumun içinde zamanla oluşan, insanların birbirlerini rahatsız etmemelerini, birbirlerine saygılı davranmalarını sağlayan toplumsal kurallardır.