Kategori: Sosyoloji

Bu kategori altında sosyoloji konulu ders notları ve konu anlatımları yer almaktadır, bunların yanı sıra makaleler içinde soru cevap kısımları yer alır. Haricen yayınlanmış olan sosyoloji konularında sizlerde kendi fikirlerinizi belirtebilir, kendi sorularınızı gönül rahatlığı ile sorabilirsiniz. Her türlü sorularınız için yazı altında ki yorum kısmını kullanabilirsiniz, tüm sorular 24 saat içinde yanıtlanacaktır.

Sosyolojik düşüncenin doğuşu ve gelişimi

Sosyolojik düşüncenin doğuşu ve gelişimi konu anlatımı “Sosyoloji” ders notları ve kitapları kullanılarak derlenmiştir. Sosyolojik düşüncenin doğuşu ve gelişimi nedir?…

Toplumsal Olay Ve Toplumsal Olgu Nedir?

Toplumsal Olay Ve Toplumsal Olgu: Toplumsal ilişkileri, toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri, toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve…

Toplumsal Hareketliliği Etkileyen Faktörler

Toplumsal hareketliliğin yatay ve dikey boyutlarda ortaya çıkıp gelişmesini sağlayan çeşitli etmenler bulunmaktadır. Ancak bu etmenlerin bütün farklılıklarına rağmen ortak…

Millet Ve Milleti Oluşturan Unsurlar

Millet, feodal düzenin yıkılışı ve kapitalist düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, duygu, dil ve kültürel özellikler yönünden…

Toplumsal Grup Çeşitleri

Toplumsal gruplar üye sayıları, kuruluş biçimleri, süreleri, katılış biçimleri gibi sebeplerle sınıflandırılırlar:

Yazılı Olmayan Toplumsal Kurallar Ve Düzen

Toplumsal normlar, bireylerin toplumsal hayatta neleri yapıp neleri yapmayacağını belirler. Gayri resmî olarak tanımladığımız normlar gündelik hayatta karşımıza çıkar. Yazılı olmayan normlar, toplumun içinde zamanla oluşan, insanların birbirlerini rahatsız etmemelerini, birbirlerine saygılı davranmalarını sağlayan toplumsal kurallardır.

Toplumsal Yapının Ögeleri

Toplumu oluşturan ögeler ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkiler toplumsal yapıyı oluşturur. Bu ögeler ve ilişkiler o bütünün parçalarının dengeli ve uyumlu olmasını sağlar. Toplumsal yapının maddi ve manevi olmak üzere iki ögesi vardır. Toplumsal yapının maddi yönü o toplumun yerleşim tarzı, mimari yapısı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlarken manevi yapı ise grupları, kurumları, statü ve rolleri, değerleri, normları ve ilişki biçimleri ile ilgili bilgi verir. Toplumsal yapının maddi ve manevi unsurlarından bazılarını ele alalım ve toplumsal yapıyı inceleyelim: