Sosyalizm Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Sosyalizm Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Ocak 30, 2018 0 Yazar: Recep Bayoğlu

Sosyalist görüşe göre insanların içinde yaşadıkları toplumda birtakım düzensizlikler vardır. Buna bağlı olarak bazı haksızlıklar ortaya çıkmakta ve bir kısım halk bundan zarar görmektedir.

Bu durum değiştirilebilir ve kurulacak yeni düzende insanlar daha mutlu olabilir. Sosyalist ekonomistlerin görüş birliği içinde oldukları temel ilkeler şunlardır:

John Maynard Keynes (1883-1946)

John Maynard Keynes (1883-1946)

  • Sosyalist ekonomistler bireyciliğin ve piyasa mekanizmasının karşısındadırlar. Her şeyin toplum için olduğuna inanır ve bu amaç içerisinde ekonominin düzelmesini isterler.
  • Özellikle üretim araçlarında özel mülkiyetin kaldırılması yerine kolektif mülkiyetin getirilmesi taraftarıdırlar.
  • Ekonomik faaliyetlerin amacı toplumun çıkarlarını sağlamak olmalıdır. Bireycilik savunulamaz, bireyin çıkarları ile toplumun çıkarları arasında çatışma vardır. Devlet, toplum düzenini ve ekonomiyi tamamen kontrol altına alarak adil bir düzen kurmalıdır.