Kategori: Siyer

Siyer nedir? sorusunun cevabı ve Siyer ders notları için bu kategoriyi takip edebilirsiniz. Konu anlatımları hemen aşağıda yer almaktadır.

Mayıs 3, 2020 0

Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu

Yazar: dilimiz

Allah Resulü’nün(s.a.v.) Yesrib’e hicretinden sonra şehre Hz. Peygamber’in şehri anlamında Medinetü’n-Nebi ya da onun gelişiyle nurlanmış şehir anlamında Medinetü’l-münevvere denilmiş,…

Şubat 19, 2019 0

Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Yazar: dilimiz

Hz. Muhammed’in(s.a.v.) soyu, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’in(a.s.) neslinden gelen Adnânî Araplarına dayanır. Peygamber Efendimiz mensup olduğu soyu tanımlarken şöyle buyurmuştur:…

Şubat 18, 2019 0

İslamiyet Öncesi Hicaz

Yazar: dilimiz

Arap Yarımadası’nın İslam tarihi açısından en önemli bölgesi olan Hicaz’da Arabistan’ın diğer bölgelerindeki gibi devletler kurulmamış, bölge halkı daha çok…