Kategori: Siyer

Siyer nedir? sorusunun cevabı ve Siyer ders notları için bu kategoriyi takip edebilirsiniz. Konu anlatımları hemen aşağıda yer almaktadır.

Şubat 19, 2019 0

Peygamberimizin Gençlik Dönemi Tüm Detayları

Yazar: Recep Bayoğlu

Mekke’de canlı bir ticaret hayatı vardı. Panayırların kurulması, Kâbe’nin bir ziyaret yeri olması ve Mekke’nin ticaret yolu üzerinde bulunması bu pazarı daha da güçlendirmişti. Ticaret için buraya gelen insanların zaman zaman haksızlığa uğradıkları da bir gerçekti.

Şubat 19, 2019 0

Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Yazar: Recep Bayoğlu

Hz. Muhammed’in(s.a.v.) soyu, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’in(a.s.) neslinden gelen Adnânî Araplarına dayanır. Peygamber Efendimiz mensup olduğu soyu tanımlarken şöyle buyurmuştur:

Şubat 18, 2019 0

İslamiyet Öncesi Hicaz

Yazar: Recep Bayoğlu

Arap Yarımadası’nın İslam tarihi açısından en önemli bölgesi olan Hicaz’da Arabistan’ın diğer bölgelerindeki gibi devletler kurulmamış, bölge halkı daha çok kabile sistemine dayalı bir hayat yaşamıştır.

Şubat 18, 2019 0

Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları

Yazar: Recep Bayoğlu

Siyer kavramı; hâl, tutum, davranış, âdet, bir kimsenin ahlakı ve hayat hikâyesi gibi anlamlara gelen sîret kelimesinin çoğuludur. Siyer ise Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını ve şahsiyetini, ahlak ve şemailini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askerî mücadelelerini konu alan ilim dalıdır. Bu alanda yazılan eserlere “Siyer-i Nebi”, “es-Siretü’n-Nebeviyye” veya kısaca “Siyer” adı verilir. Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar olan dönemi konu edindiği için aslında İslam tarihinin bir parçası olan siyer ilmi, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerini ele aldığından hadis ilmiyle de alakalıdır.

Şubat 13, 2019 0

Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi

Yazar: Recep Bayoğlu

Yüce Allah, ilk insan olarak yarattığı Hz. Âdem’e eşyanın isimlerini öğreterek onu meleklerden üstün bir konuma getirmiştir. Aynı zamanda insanı yeryüzünde kendisinin halifesi kılarak ona büyük bir sorumluluk yüklemiştir. İnsanın halifeliği, dünyada Allah’ın(c.c.)* iradesine uygun yaşamak ve O’nun emirleri doğrultusunda hareket etmek anlamına gelir.