Sayılar Çeşitleri, Sayıları Öğrenelim

Sayılar Çeşitleri, Sayıları Öğrenelim

Bu konumuzda sayı çeşitleri, özel sayıların isimleri ve sınıflandırılması hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sayıları bilmeyenimiz yoktur ancak hangi sayının hangi sınıfa tabii olduğunu birçoğumuz araştırma gereği duyarız. Şimdi kısaca vereceğim ders notları ile sayılar konusunu özetleyeceğim, neticesinde kafanızda hala soru varsa konu altındaki soru sor butonunu kullanarak ileteceğiniz sorulara anında cevap alabilirsiniz.

Sayılar ve Çeşitleri

Sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elamanları rakamları oluşturur. Sayılar, rakamların bir araya gelmesi ile oluşurlar. Sayma sayıları 1′ den başlar sonsuza kadar uzanır.


Doğal Sayılar

Doğal sayılar ise 0’dan başlayarak sonsuza kadar giden sayılardır. Matematikte doğal sayılar kümesi N ile gösterilir. Doğal sayılar kümesi ‘0’ ve pozitif tüm sayıların olduğu kümedir. {0,1,2,3,4………..}


Tam Sayılar

Tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giderler. Tam sayılar pozitif ve negatif olabildiği gibi ‘0’ da olabilir. Tam sayılar : {…-3,-2,-1,0,1,2,3…} Negatif tam sayıların önünde ‘-‘ işareti olur. Örn: -5 , -30 ,-1 gibi.


Rasyonel Sayılar

Rasyonel sayılar Q ile gösterilir. Rasyonel sayılar kesir veya ondalıklı sayı şeklinde ifade edilebilir: 1/3, 4,25 , a/b gibi. a/b ifadesinde b=0 olursa tanımsızlık oluşur.


İrrasyonel Sayılar

İrrasyonel sayılar ise a/b şeklinde yazılamayan sayılardır. Q’ kümesi ile gösterilirler. Örnek olarak pi sayısını ,e sayısını, √ 5 gibi ifadeleri verebiliriz.


Reel Sayılar

Rasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşimi reel sayılar kümesini oluşturur.Gerçek sayılar olarakda bilinirler. IR= Q U Q’


Karmaşık Sayılar

a + ib şeklinde yazılabilen sayılardır. Karmaşık sayıların sembolü C şeklindedir. Gerçek olmayan sayılar fikri reel sayılar kümesinde karşılığı olmayan -1 sayısının karekökünden gelmektedir. Bu sayı ‘i’ sembolü ile gösterilir ve karesi -1 olarak kabul edilir.


Sayı Çözümlenmesi

Herhangi bir sayıda rakamların bulundukları konuma basamak denir. Örneğin 135 sayısını ele alalım. 135 sayısı üç basamaklıdır. 5 birler basamağında , 3 onlar basamağında , 1 ise yüzler basamağında bulunmaktadır. Sayıların basamaklarına ayrılması aşağıdaki şekildeki gibi yapılabilir.
abcd = 1000.a + 100.b + 10.c + d
abc = 100.a +10.b + c
ab = 10.a + b