Sanat Nedir? Sanatın Tanımı

Sanat Nedir? Sanatın Tanımı

Ekim 21, 2018 0 Yazar: dilimiz

Resim, müzik, tiyatro, heykel, şiir, roman, sinema gibi sanat türlerinin gittikçe arttığı günümüzde sanatın tek bir tanımını yapmak oldukça zordur. Çok geniş anlamıyla sanat, insanın ürettiği her şeydir. Resim sanatı, politika sanatı, ayakkabıcılık sanatı, marangozluk sanatı gibi. Ancak felsefenin ilgilendiği sanat, genel anlamdaki sanat değildir. Bir ayakkabıcının ya da marangozun yaptığı iş zanaattır. Zanaat, ticari amaçla yapılır ve aynı cinsten ürün ortaya konur. Sanat ise insanların gördükleri, işittikleri, his ve tasavvur ettikleri olayları ve güzellikleri, insanlarda estetik bir heyecan uyandıracak şekilde ifade etmesidir.

Sanat Tanımları

Filozofların sanat anlayışları da birbirinden farklıdır. Sanatın güzel olan bir diğer yönü de tasviridir. Sanatı sanatçıların hayal ve sezgilerini ifadeye dönüştürdükleri türden bir bilgi olarak da tanımlayanlar olduğu gibi, sanatı “anlamlı biçim” olarak tanımlayanlar da vardır.

  • Aristophanes’in söylediği gibi maddi ve ekonomik çıkarlar gözetilmeden yapılan, zahmetli, buna rağmen diğer insanlara doyumsuz zevk veren etkinliktir.
  • Platon’a göre sanat, bir tür var olanı taklit etme, öykünme veya yansıtmadır. Asıl olan ideaların taklit edilmesidir. Sanatçı ancak bu şekilde görüntü altındaki özü yakalayabilir.
  • Aristo’ya göre de sanat taklittir ancak taklit; bir nesneyi alıp yeniden sunma işlevi değil orantılı ve düzenli hale getirme yani onu kusurlarından arındırma çabasıdır.
  • Kant’a göre, insan aklının ve hayal gücünün nesneleşmiş hâlidir.
  • B. Croce’ye (Kroke,1866-1952) göre özgür bir etkinliktir. Sanatçı bu özgürlük alanını kullanarak, yaratıcı hayal gücüyle doğada olmayan mükemmelliği yaratmaya çalışır.
  • Alman şair Schiller’e (Şiller, 1759-1805) göre amacı olmayan özgür bir oyundur. İnsanı günlük yaşantılarından, sıkıntılarından, üzüntülerinden uzaklaştıran bir etkinliktir.
  • Tolstoy’a göre sanat insanın kendi içinde canlandırdığı duyguyu başkalarının da duyabilmesi için hareket, çizgi, renk, ses ya da sözcüklerle belirlenmiş biçimler aracılığı ile onlara aktarmasıdır.
7 filozof tartışıyor: SANAT NE İŞE YARAR?

Sanat Nedir?

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır.

Zanaat ile Sanat Farkı Nedir?

Zanaat, ticari amaçla yapılır ve aynı cinsten ürün ortaya konur. Sanat ise insanların gördükleri, işittikleri, his ve tasavvur ettikleri olayları ve güzellikleri, insanlarda estetik bir heyecan uyandıracak şekilde ifade etmesidir.

Zanaat Nedir?

Zanaat, sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek. Bu tür mesleklerin erbâbına zanaatkar denir. Marangozluk, ayakkabıcılık, kuyumculuk, kumaş boyama, çömlekçilik, berberlik, bakırcılık gibi mesleklerin hepsi birer zanaattir.