Sanatın Tanımı, Sanat Nedir?

Sanatın Tanımı, Sanat Nedir?

Resim, müzik, tiyatro, heykel, şiir, roman, sinema gibi sanat türlerinin gittikçe arttığı günümüzde sanatın tek bir tanımını yapmak oldukça zordur. Çok geniş anlamıyla sanat, insanın ürettiği her şeydir.

Resim sanatı, politika sanatı, ayakkabıcılık sanatı, marangozluk sanatı gibi. Ancak felsefenin ilgilendiği sanat, genel anlamdaki sanat değildir. Bir ayakkabıcının ya da marangozun yaptığı iş zanaattır. Zanaat, ticari amaçla yapılır ve aynı cinsten ürün ortaya konur.

Sanat ise insanların gördükleri, işittikleri, his ve tasavvur ettikleri olayları ve güzellikleri, insanlarda estetik bir heyecan uyandıracak şekilde ifade etmesidir.

Sanat güzelliğin tasviridir. Aristophanes’in söylediği gibi maddi ve ekonomik çıkarlar gözetilmeden yapılan, zahmetli, buna rağmen diğer insanlara doyumsuz zevk veren etkinliktir.

Filozofların sanat anlayışları da birbirinden farklıdır. Örneğin; Platon’a göre sanat, bir tür var olanı taklit etme, öykünme veya yansıtmadır. Asıl olan ideaların taklit edilmesidir. Sanatçı ancak bu şekilde görüntü altındaki özü yakalayabilir.

Aristo’ya göre de sanat taklittir ancak taklit; bir nesneyi alıp yeniden sunma işlevi değil orantılı ve düzenli hale getirme yani onu kusurlarından arındırma çabasıdır.

Kant’a göre, insan aklının ve hayal gücünün nesneleşmiş hâlidir.

B. Croce’ye (Kroke,1866-1952) göre özgür bir etkinliktir. Sanatçı bu özgürlük alanını kullanarak, yaratıcı hayal gücüyle doğada olmayan mükemmelliği yaratmaya çalışır.

Alman şair Schiller’e (Şiller, 1759-1805) göre amacı olmayan özgür bir oyundur. İnsanı günlük yaşantılarından, sıkıntılarından, üzüntülerinden uzaklaştıran bir etkinliktir.

Sanatı sanatçıların hayal ve sezgilerini ifadeye dönüştürdükleri türden bir bilgi olarak da tanımlayanlar olduğu gibi, sanatı “anlamlı biçim” olarak tanımlayanlar da vardır. Örneğin, Tolstoy’a göre sanat insanın kendi içinde canlandırdığı duyguyu başkalarının da duyabilmesi için hareket, çizgi, renk, ses ya da sözcüklerle belirlenmiş biçimler aracılığı ile onlara aktarmasıdır.