Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir?

Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir?

Sanat eserinin özellikleri konu anlatımında bir sanat eserinin, sanat eseri olarak anılmasının nedenlerine değineceğim. Bahsi geçen konu ders Felsefe ders notları ve kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.

Sanat Eserinin Özellikleri

Sanatın tam tanımı yapılamasa da yüzyıllardan beri bazı nesnelerin sanat eseri olarak tanımlanabilmesi, sanat eserini belirleyen bazı temel ilke ve ölçütlerin bulunduğunu gösterir. Sanat eserini sanat eseri yapan bu unsurlar şunlardır:

 1. Sanat eseri doğal ortamda kendiliğinden oluşmaz. Vadiler, göller, dağlar kendiliğinden oluşsa da sanat eseri sayılmaz. İnsana yani sanatçıya bağlı olarak ortaya çıkar.
 2. Sanat eseri ekonomik ve işlevsel değeri olmadan yapılan eserlerdir. Estetik kaygı ve hazzın sonucu yapılan eserler sanat eseridir.
 3. Bir estetik kaygıyla yapıldığı için özgün, tek ve biriciktir. Yani orijinal ve benzersizdir. Yeni bir mesaj vermeyen ve öncekileri taklit veya tekrardan ibaret olan bir çalışma sanat eseri sayılmaz.
 4. Sanatçının sıra dışı olan kendine özgü duygu, düşünce ve hayal gücüne yeteneğine dayandığı için kişiseldir.
 5. Sanat eseri kalıcıdır. Geçmişten günümüze, bugünden geleceğe aktarılır.
 6. Parçaları arasında (örneğin, renk, ses, ton, çizgi vs.) hoşa giden bir düzen ve oran, simetri, bütünlük gibi nitelikleri barındırır.
 7. Evrenseldir. Renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan, tüm dünyanın paylaştığı evrensel bir araç örneğin ortak bir görsel dilin oluşmasını sağlar.

Sanat eseri, somut ve ögesi ortada olan estetik bir nesnedir. Örneğin: Bir tiyatro oyunu, bir heykel, bir tablo, bir müzik parçası vb. birer sanat eseridir.

Bir sanat eseri şu üç temel ögeden oluşur:

 • a) Sanatçı
 • b) Sanat eseri
 • c) Sanat eserini anlayıp takdir eden kişiler (alımlayıcı, suje)

Sanat Eseri’nin Özellikleri Kısaca

 1. Sanat eseri kişiseldir.
 2. Sanat eserleri yaratıcılık gerektirir.
 3. Sanat eseri estetik kaygılarla ortaya çıkar.
 4. Sanat eseri özgündür; yani tektir.
 5. Sanat eseri kalıcıdır.
 6. Sanat eseri evrenseldir.