Roma Uygarlığında Müzik

Roma Uygarlığında Müzik

Nisan 3, 2020 0 Yazar: dilimiz

Kısaca Konu Başlıkları

Roma Uygarlığının Müzik Geleneği ve Özellikleri

Tarih boyunca birçok uygarlık üzerinde egemenlik kuran Romalılar, Yunan kültüründen ve sanatından büyük oranda etkilenmiştir. Bu sebeple Roma uygarlığının düşünce ve sanat yaşamının Yunan uygarlığının biraz değişikliğe uğramış hali olduğu söylenebilir. Müziği bir eğlence aracı olarak gören Romalılar bu alanda Yunanlıların ötesine geçemedikleri gibi modları (makamlar), sesleri ve çalgılarının büyük kısmını da Yunanlılardan almıştır. Romalıların müzik alanında yaptığı yenilikler, ü emeli çalgıların geliştirilmesi ve çalgı sayısının artırılarak büyük sesler elde edilmeye çalışılmasıyla sınırlı kalmıştır.

Roma uygarlığında flüt, kutsal sayılan bir çalgı olmuştur. Ancak askeri bir tavır içinde olan Romalıların en önemli çalgısı trompettir. Trompet, tarihsel süreçte kullanıldığı yere ve biçime göre tuba, cornu (kornu), bucina (buçina) ve litiuus (litus) adlarını almıştır. Bir Etrüsk çalgısı olan lituus, daha sonra Avrupa’nın kuzey ülkelerinde geliştirilmiş ve carnyx (karniks) diye adlandırılmıştır.

Roma aulosları; auolosfagot, aulos, calamaulos ve boynuzlu aulostur. Bunlar, özenle yapılmış bakır ü emeli çalgılardır.

İlgili Konular

İlk Çağda Müzik Anlayışı

Mezopotamya ve Mısır Uygarlıklarında Müzik

Antik Yunan Uygarlığında Müzik ve Felsefe