Proje Kavramı Nedir?

Proje Kavramı Nedir?

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

Proje Nedir?

Bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp şekillenmesi, yeni fikirlerin yazıya veya şekle dönüşmesi durumudur. Projeler, belirli kurumlara sunulurken bilimsel şartlara uyması gerekmektedir. Genel olarak bir projede maliyet, kalite ve süre ile ilgili bilgilerin mutlaka bulunması gerekir. Bir projede bulunması gereken özellikler sunulan yerlere göre değişebilir.

Genel olarak projeler:

  1. Yenilikçi, bilimsel olmalıdır.
  2. Projenin tanımı, amacı ve nasıl uygulanacağı belirtilmelidir.
  3. Hazırlayana ait özgün bir fikir ve eser olmalıdır.
  4. Uygulanabilir ve gelir elde edici olması tercih edilmelidir.
  5. Sonuçlara nasıl ulaşılacağı bilimsel olarak anlatılmalıdır.
  6. İnsanlar için yarar sağlayacak ve yatırımcıya kâr getirecek özelliğe sahip olmalıdır.

Örnek Projeler : https://kosgebkredisi.com/kosgeb-is-plani-proje-ornekleri/

Proje Nedir?

Kaynak