Periyodik tablo isim ve özellikleri

Periyodik tablo isim ve özellikleri

Şubat 2, 2021 0 Yazar: dilimiz

Yaptığınız araştırmalar sonucunda, günümüzde kullanılan modern periyodik tablonun Rus kimyager Dimitri Mendeleyev‘e mal edildiğini öğrenmişsinizdir. 1869 yılında Mendeleyev, modern periyodik tabloyu, daha önce yapılan çalışmalarda artan atom ağırlıklarına göre sıraladıklarında belirli özelliklerin tekrarlanıyor olmasından yola çıkarak artan atom numaralarına göre oluşturmuştur.

Kısaca Konu Başlıkları

Periyodik Tablo Nedir?

Yukarıda verilen periyodik tabloyu inceleyerek sembollerin her birinin farklı elementi ifade ettiğini ve bu elementlerin de verilen tabloda belirli bir düzende dizildikleri sonucuna varmışsınızdır. Element ve element atomları ile ilgili bilgiler içeren bu özel tabloya Periyodik Tablo denir.

Periyodik sistemde elementin adı, sembolü ve element atomunun proton sayısı gibi özellikleri yer alır. Verilen periyodik tablodan da görüldüğü gibi günümüzde kullanılan periyodik tablodaki elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Periyodik cetveli oluşturan yatay sıralara periyot; dikey sütunlara da grup adı verildiğini öğrenmiştik. Buna göre;

  • Yatay sıralarda atom numaraları arttıkça elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişmektedir.
  • Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterdikleri için aynı grup içerisinde yer almaktadırlar. Periyodik tabloda 8 tane A, 10 tane B olmak üzere toplam 18 tane grup vardır. Bazı grupların özel adları şöyledir:
GrupÖzellikleri
1A grubuAlkali metaller denir. Hidrojen hariç hepsi metaldir.
2A grubuToprak alkali metalleri denir. Hepsi metaldir.
3A grubuToprak metalleri (ya da Bor grubu) olarak adlandırılır.
4A grubuKarbon grubu olarak adlandırılır.
5A grubuAzot grubu (ya da nitrojen grubu) olarak adlandırılır.
6A grubuOksijen (ya da Kalkojen) grubu olarak adlandırılır.
7A grubuHalojenler olarak adlandırılır.
8A grubuSoygazlar bu grupta yer alır.
A grubu elementleri tablosu