Ocak 17, 2018 0

İnternet Etiği

Yazar: Recep Bayoğlu

İnternet kullanımı konusunda olarak dikkat edilmesi şart olan etik ilkeler; Benlik hakları, Hususi hayatın gizliliği ve veri güvenliği gibi başlıklar…

Ocak 17, 2018 0

İnternette Gizlilik

Yazar: Recep Bayoğlu

Bir arama sitesi kullanarak bilgiye hızlıca ulaşım, rastgele bir şahıs için Alelade bir davranış hâline gelmiştir. Bugün herkes aklına gelen…

Ocak 17, 2018 0

Astronomide Kullanılan Araçlar

Yazar: Recep Bayoğlu

Detaylı astronomi incelemeleri teleskobun icadı ile hızlanmış, el­de edilen veriler Yepyeni çalışmalara kaynaklık etmiştir. Fizik biliminin optik alt alanındaki gelişmelere…

Ocak 15, 2018 0

Astronominin Tarihi

Yazar: Recep Bayoğlu

Yüzyıllar önce dünya nüfusu bugünkünden çok daha az olduğu için yerleşim bölgeleri de bu kadar geniş bir alana yayılmamıştı. İnsanoğlunun…