Maarif Kongresi Nedir? Kısaca Bilgi

Maarif Kongresi konu anlatımı İnkılap Tarihi kitap ve ders notları kullanılarak derlenmiştir. Maarif Kongresi (15-21 Temmuz 1921) Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında,…

Milli Mücadele Döneminde Batı Cephesi

Milli Mücadele döneminde tüm cephelerde süren mücadele söz konusuydu ancak batı cephesi Milli mücadelenin kilit noktasıydı. Batı cephesinde yapılan savaşlar…

Düzenli Ordunun Kurulması

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı terhis edilmiş, silahları elinden alınmış ve donanmasına el konulmuştu. Osmanlı Devleti…

Kara Yollarında Uyulması Gereken Kurallar

Kara Yollarında Uyulması Gereken Kurallar Trafik işaretlerine uyma ile ilgili hükümler Kara Yolları Trafik Kanunu’nun 47. Maddesinde tanımlanmıştır. Aynı kanun maddesi…

Trafik İşaretleri ve İşaret Levhaları

Trafik İşaretlerini ve İşaret Levhalarını Tanıyalım Kara yolları, toplumun ortak kullanım alanlarındandır. Ortak kullanım alanlarından en verimli ve doğru biçimde yararlanmak…