Mayıs 22, 2021 0

Antropoloji nedir?

Yazar: dilimiz

Antropologlar, farklı insan yaşam tarzları hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek isterler. Tanımak istedikleri bu insanlar aynı topluluğun üyeleridir veya farklı…

Mayıs 22, 2021 0

Sosyoloji nedir? Kısaca

Yazar: dilimiz

Sosyoloji, Latince toplum anlamına gelen Socius ve Yunanca bilgi anlamına gelen Logos’tan oluşur. Kelime sosyal bilgi anlamına gelir ve genellikle toplumu…

Mayıs 14, 2021 0

Sosyolojide temel araştırma yöntemleri

Yazar: dilimiz

Bilim, ilgilendiği konular üzerinde açıklamalar yapmayı, tahminler geliştirmeyi ve ilişkiler kurmayı amaçlayan sistematik bir bilgi bütünüdür. Bilimsel faaliyetle geliştirilen bilimsel…

Mayıs 14, 2021 0

Toplumu oluşturan ögeler

Yazar: dilimiz

Toplumun yapısı ve bireylerin davranışları arasında kaçınılmaz bir bağ vardır. Bu nedenle sosyoloji; bireylerin etkileşimlerine, bireylerin oluşturduğu gruplara ve grupların…