Fiil Nedir? Fiil Cümlesi Örnekleri

İş, oluş veya durum bildiren sözcüklere fiil denir. Fiiller yalın hâldeyken mastar ekini (-mek, -mak) alır: koş-(mak), gül-(mek), ara-(mak), uyu-(mak).…

Yıldızların Evrimi Nedir?

Samanyolu gök adasındaki milyarlarca yıldızdan birisi olan Güneş’in ve evrendeki diğer yıldızların yapıları nasıldır? Bu yapıların benzer ve farklı yönleri…

Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)

Amasya Görüşmeleri konu anlatımı 8. Sınıf İnkılap Tarihi kitap ve ders notları kullanılarak derlenmiştir. Amasya Görüşmeleri ve Alınan Kararlar Temsil…

Uzaklık, Görünür Büyüklük ve Iraksım

Küresel bir gök cismi olan Ay, sizce neden düzlemsel görünüyor? Ay’ın çevresindeki yıldızlar gerçekten göründükleri kadar küçük mü? Uzaklık, Görünür Büyüklük…