Mayıs 31, 2021 0

Toplumsal bütünleşme nedir?

Yazar: dilimiz

Toplumun ahenkli işleyen bir bütün olarak kalabilmesi; toplumsal düzenin korunması, toplumsal gelişmenin sağlanması ve toplumun bütünlük hâlinin korunmasıyla mümkündür. Dolayısıyla…

Mayıs 27, 2021 0

Modernleşme ve küreselleşme nedir?

Yazar: dilimiz

Sosyolojide modernleşme ve küreselleşme kavramları, genel bir ifadeyle toplumun yapısını oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bunları belirleyen kurumların değişmesini ifade…

Mayıs 22, 2021 0

Antropoloji nedir?

Yazar: dilimiz

Antropologlar, farklı insan yaşam tarzları hakkında olabildiğince çok şey öğrenmek isterler. Tanımak istedikleri bu insanlar aynı topluluğun üyeleridir veya farklı…

Mayıs 22, 2021 0

Sosyoloji nedir? Kısaca

Yazar: dilimiz

Sosyoloji, Latince toplum anlamına gelen Socius ve Yunanca bilgi anlamına gelen Logos’tan oluşur. Kelime sosyal bilgi anlamına gelir ve genellikle toplumu…