Mayıs 3, 2020 0

Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu

Yazar: dilimiz

Allah Resulü’nün(s.a.v.) Yesrib’e hicretinden sonra şehre Hz. Peygamber’in şehri anlamında Medinetü’n-Nebi ya da onun gelişiyle nurlanmış şehir anlamında Medinetü’l-münevvere denilmiş,…

Nisan 21, 2020 0

Harf İnkılabı

Yazar: dilimiz

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri, Sayın davetliler, değerli meslektaşlarım. Türkiye Cumhuriyetinin 75’inci, dil inkılâbının 66’ncı, harf inkılâbının…

Nisan 16, 2020 0

Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar

Yazar: dilimiz

Türk toplumunda yenilik ve değişim ihtiyacı, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatlara rağmen açıkça hissedilmeye başlamıştı. 1789 Fransız İhtilali ile…

Nisan 15, 2020 0

Atatürk İlkeleri

Yazar: dilimiz

Atatürk’ün düşüncelerini içeren dünya görüşüne Atatürkçülük denir. Onun devlet hayatına, ekonomik ve sosyal hayata, bilim ve kültüre, fikir hayatına, toplumun…