Olay ve olgu arasındaki farklılıklar nelerdir?

Olay ve olgu arasındaki farklılıklar nelerdir?

Haziran 5, 2021 0 Yazar: dilimiz

Dil kullanımında sıklıkla yanlışlık yapılan olay ve olgu esasında aynı anlama geliyorlarmış gibi kullanılmalarına rağmen birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Olay ve olgu arasındaki farklılıklar nelerdir? sorusu sayesinde ikisi arasındaki ayrımı öğrenebilir ve böylece hem konuşma hem de yazı dilinde farklı olarak kullanabilirsiniz.

Olay Nedir?

Olay tanımı itibariyle belirli bir süre içinde gerçekleşmekte olan ve başlangıç – bitiş zamanı ya da yeri belli olan durumlara denilmektedir. Olaylar için herhangi bir kısıtlama olmamakta ve pek çok alanda gerçekleşebilmektedir; ekonomik, dini, kültürel ya da sosyal alanlarda oluşmaktadır. Gündelik yaşam içerisinde çok fazla olaya maruz kalınır ve çok fazla olay duyulur. Olayların gerçekleşmesi için büyük olaylar olmasına gerek yoktur, bir kişinin bir noktadan bir yere gitmesi bile olay olarak adlandırılabilir. Ancak bazı olayların da birden fazla nedeni ve çoklu sonuçları da olmaktadır. Dolayısıyla her olayın sonucu farklı kişilere farklı şekillerde etkileme yapmaktadır. Bu duruma ise olayların çok boyutluluğu denilmektedir. Örnek olarak bir trafik kazası ele alınacak olursa; bu kazanın oluşmasında dikkatsizlik, alkol, aracın kontrolünü kaybetme gibi pek çok etmen olabilir. Olayın yani kazanın sonucunda ise sürücü ve arabanın içinde yer alan diğer insanların fiziksel ya da zihinsel sağlıklarına zarar gelmiş olması mümkündür. Bu yüzden bir olay çok boyutluluk taşır ve tek bir bakış açısı ile irdelenmez.

Olay ve olgu farkları için tarihi olayların da bu şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Tarihi olayların gerçekleştikleri zaman ve tarih aralığı bilinmektedir. Olayın gerçekleşmesine neden olan sebepler bilinmektedir. Gerçekleşen olayların nelere sebep olduğu ya da hangi sonuçlara yol açtığı tahmin edilmektedir. Üzerinden belirli bir zaman geçmiştir ve olaylar kanıtlanabilir yapıdadırlar.

Olgu Nedir?

Doğruluğunun kanıtlandığı ve somut olan olaylara olgu denilmektedir. Olguların varlıkları deneyler ile kanıtlanabilmektedir ve herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu noktada birisi olguya itiraz etse bile, bu sonucu değiştirmek anlamına gelmeyeceği için herhangi bir etkisi olmayacaktır. Örneğin İstanbul’un 1453 yılında alınması bir olgudur ve bu duruma karşı çıkanlar bile duruma herhangi bir etki etmemektedirler. Tarihsel olgular, olayların bir bütün olarak algılanmasını ve bağlam kurmayı sağlamaktadırlar.

Olgu ve Olay Arasındaki Farklar Nedir?

Olgu ve olay arasındaki farklar nelerdir? sorunun cevabı şöyle sıralanabilir;

  • Olayların gerçekleştiği bir zaman dilimi vardır, tarihsel olgular ise zamana bağlıdır, kesin bir tarihi yoktur.
  • Olaylar tekil olarak meydana gelirken, olgular bütün olayları ifade etmek için kullanılırlar.
  • Olaylar zamansal olarak bir durumu ifade ederken, olgular olay ve olayların sebeplerini, yol açtığı sonuçları ve ortaya çıkmasında etkili olan durumları ifade etmeye yararlar.
  • Olay bir yaşanmışlık olmasına karşın, olgular yaşananlar hakkında deneyimlere dayanmaktadır.
  • Olaylar herkes için geçerlidir ancak olgular çıkarsamalardan yararlanmaktadır.
  • Olaylar olgulara göre daha karmaşık bir yapıya sahiptirler ve bir kez gerçekleşmişse, sadece bir defaya özgüdür.