Okul, Demir Yolu ve Yaya Geçitleri

Okul, Demir Yolu ve Yaya Geçitleri

Nisan 7, 2020 0 Yazar: dilimiz

Okul, Demir Yolu ve Yaya Geçitleri Yayalar kara yollarında karşıya geçmek için alt ve üst geçitleri, yaya ve okul geçitlerini, trafiğin ışıklı işaret cihazları ile düzenlendiği yerleri tercih etmelidir.

Okul, Demir Yolu ve Yaya Geçitleri

Yaya geçidi

Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.

Okul geçidi

Genel olarak okul öncesi, ilkokul ve orta dereceli okulların çevresinde öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.

Alt geçit

Kara yolundan diğer bir kara yolu veya demir yoluna alttan geçilmesini sağlayan yapıdır.

Üst geçit

Kara yolundan diğer bir kara yolu veya demir yoluna üstten geçilmesini sağlayan yapıdır.

Demir yolu geçidi (hemzemin geçit)

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

Yaya ve okul geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara ait olmasına rağmen yayalar, sürücüler tarafından görüldüklerinden ve karşıya güvenle geçebileceklerinden emin olmadıkça taşıt yoluna inmemelidir.

Yayalar, demir yolu geçitlerinde aynı taşıt sürücüleri gibi trafik tehlike ve uyarı işaretlerine ve her türlü “dur” emrine uymalı, taşıt yolu üzerinde bulunan indirilmiş veya indirilmekte olan bariyerleri asla zorlamamalıdır.

Şayet ışıklı işaret cihazları ve bariyerlerle donatılmamış kontrolsüz demir yolu geçitlerinde karşıya geçilmesi gerekiyor ise azami itina gösterilmeli, geçidin karşıya geçiş için güvenli olduğundan emin olunmadan asla karşıya geçmeye çalışılmamalıdır.

Yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyması gereken kurallar

Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaret levhası ile belirlenmiş olan yaya ve okul geçitlerine yaklaşan bütün sürücülerin araçlarını yavaşlatmaları, bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri ve varsa okul geçidi görevlilerinin verecekleri işaret ve talimatlara uymaları gerekir.

Demir yolu geçitlerinde sürücülerin uyması gereken kurallar

 1. Sürücülerin kontrollü demir yolu geçitlerinde;
 2. Işıklı veya sesli talimat ile verilecek “DUR” emrine uymaları,
 3. Geçidin durumuna göre yavaş ve dikkatli geçmeleri,
 4. Taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam ve yarım bariyerler varken geçide girmemeleri gerekir.
 5. Sürücülerin, ışıklı işaret ve bariyerlerle donatılmamış (kontrolsüz) demir yolu geçitlerinde;
 6. Geçmeden önce makul bir mesafede durmaları,
 7. Herhangi bir demir yolu aracının yaklaşmadığından emin olduktan sonra geçmeleri gerekir. 

Kural İhlallerini Bildirelim 

Trafik güvenliğinin sağlanması için trafikteki herkesin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Sürücü, yaya ve yolcuların uymaları gereken kurallar ilgili kanun ve yönetmeliklerde tanımlanmıştır. Kanun ve kuralları öğrenmek, onlara uymak öncelikli görevimizdir.

Bunlardan başka trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamak için kural ihlali yapanları yetkililere bildirmek her vatandaş gibi bizim de görevimizdir. Bu sorumluluktan kaçmamalı ve gerekli durumlarda 155 Polis İmdat telefonunu aramalıyız.

155 Polis İmdat telefonunu aradığımızda kural ihlali yapan aracın plakasını, hangi yolda, hangi kavşakta hangi istikamete gittiğini, ihlalin gerçekleştiği tarih ve saati bildirmeliyiz. Ayrıca aracın marka, model ve renk bilgilerinin verilmesi de faydalıdır.

Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır:

 1. Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan yansıtıcı bir kuşak bulunmalıdır.
 2. Okul servis aracının arkasında öğrencilerin araca iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı, bu lambanın yakılması hâlinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde düzenlenmeli, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambalarından ayrı olmalıdır.
 3. Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda öğrencilerin kolayca yetişebileceği sabit camlar ve pencereler bulunmalı, aracın iç düzenlemesindeki demir aksam açıkta olmamalı ve araç yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
 4. Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli vb.) ya da elle kumanda edilebilecek şekilde (mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre görüntülü veya sesli sinyallerle bildirilmelidir.
 5. Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı, 6 ayda bir gerekli bakım ve onarımları yaptırılmalıdır.
 6. Taşıtlarda oturulacak yer adedi, içeride rahatça görülebilecek bir yerde yazılı olmalıdır.
 7. Taşıtlardaki koltuklarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulundurulmalıdır.
 8. Taşıtlardaki görüntü ve müzik sistemlerinin, taşıma hizmeti sırasında kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

Okul taşıtlarının belirtilen şartları sağlamadığını ya da trafikte kural ihlali yaptığını fark ederseniz bu durumu hemen anne, baba, öğretmen veya okul yöneticilerine bildirmelisiniz.

Trafikte kural ihlali yapılması bugün tanımadığımız bir kişinin, yarın da bizim veya bir yakınımızın yaralanmasına, sakat kalmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olabilir.

Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu konuda son derece bilinçli olmalı, kanunun hassasiyetini her zaman göz önünde bulundurarak trafikte karşılaştığımız her türlü kural ihlalini 155 Polis İmdat telefonunu arayarak yetkililere bildirmeliyiz. Bunun aynı zamanda bir insanlık görevi olduğunu da unutmamalıyız.