Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı | Milli mücadele Yolundaki İlk Adım

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı | Milli mücadele Yolundaki İlk Adım

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, konu anlatımı 8. Sınıf İnkılap Tarihi kitap ve ders notları kullanılarak derlenmiştir.

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

Mustafa Kemal, İstanbul’da bulunduğu süre içinde devletin ve milletin kurtuluşu için çareler aradı. İşgallere karşı etkin bir hükûmetin kurulmasına çalıştı. Ordunun dağıtılmasını önlemeye, silah ve cephanelerin İtilaf Devletleri’ne teslim edilmesini engellemeye çaba gösterdi.

Mustafa Kemal, vatanın ve milletin bağımsızlığına kasteden düşmana karşı verilecek mücadelenin işgal altındaki İstanbul’dan başlatılamayacağını anladı. Ona göre mücadele Anadolu’dan başlatılmalı ve Türk milletinin desteği alınmalıydı. Samsun ve çevresinde Pontus Rumlarıyla Türkler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle İngilizler, İstanbul Hükûmeti’nden Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleri ile Erzincan ve Samsun müstakil sancaklarında asayişin sağlanmasını istedi.

Bunun üzerine Osmanlı Hükûmeti 30 Nisan 1919 tarihinde Mustafa Kemal’i 9. Ordu Müfettişliği görevine getirdi. Mustafa Kemal Paşa’ya görevi sırasında bütün askeri ve sivil makamlara emretme yetkisi de verildi.

Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği kapsamındaki görevleri

  • Bölgede iç güvenliğin sağlanması, yerleştirilmesi ve güvenliği bozan olayların ortaya çıkış sebeplerinin araştırılması
  • Bölgedeki silah ve cephanenin toplatılarak muhafaza altına alınması
  • Bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş kuvvetlerinin dağıtılması
Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı | Milli mücadele Yolundaki İlk Adım 1 – Bandırma Vapuru 1919
Bandırma Vapuru 1919

Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrıldı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Böylece milli bilincin uyandırılması ve Milli Mücadele’nin başlatılması yolunda ilk adım atıldı. Mustafa Kemal Anadolu topraklarına ayak basar basmaz işgal altındaki Türk vatanının tam bağımsızlığını sağlamak için milli direniş fikrini uygulamaya koyacaktır.

Mustafa Kemal, Nutuk’ta Samsun’a Çıkışını Şöyle Anlatmaktadır

1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk, Genel Savaş’ta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, şartları ağır, bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Genel Savaş’ın uzun yılları boyunca, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Genel Savaş’a sürükleyenler, kendi hayatları endişesine düşerek memleketten ayrılmışlardır…

(M. Kemal Atatürk, Nutuk, s.3)

Mustafa Kemal, Samsun ve çevresindeki asayiş durumunu inceledi. 21 Mayıs 1919’da Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği bir telgrafta bölgedeki Rumların, Pontus Devleti kurma emeli taşıdıklarını ve burada güvenliğin bozulmasından Rum çetelerinin sorumlu olduğunu bildirdi.

İlgili Konular