Lenf Dolaşımı (Sistemi) Nedir? Kısaca

Lenf Dolaşımı (Sistemi) Nedir? Kısaca

Ekim 25, 2018 0 Yazar: dilimiz

Lenf Dolaşımı Kan dolaşımı ile dokulara gelen maddeler kılcal damarlardan doku sıvısına geçerek hücrelere, hücrelerden de kılcal damarlara geçerek kan dolaşımına geri katılır fakat doku sıvısına geçen küçük proteinler, akyuvarlar ve bazı maddeler kılcal kan damarlarına geri dönemez ve doku sıvısında kalır.

Doku sıvısında kalan bu maddelerin kan dolaşımına katılması lenf sistemi ile olur. Lenf sistemi; lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümünden oluşur.

Lenf Dolaşımı Nedir

Bazı akyuvar çeşitlerini üreterek vücudun bağışıklığına katkı sağlamak ve yağların sindirimi sonucu oluşan yağ asidi ve gliserolün kan dolaşımına karışmasını sağlamak da lenf dolaşımının görevlerindendir. Lenf dolaşımı, kan dolaşımına göre oldukça yavaştır.

Lenf Sıvısı

Lenf sıvısı, kandan farklı olarak alyuvar bulundurmaz. Bu yüzden renksizdir. Lenf damarları ise kan dolaşımından farklı olarak atardamar içermez. Sadece kılcal ve toplardamarlardan oluşur. Lenf kılcal damarlarının doku sıvısında olan ucu açık diğer ucu kapalıdır.

Lenf Damarları

Ayrıca lenf toplardamarlarında lenf sıvısının geriye akmasını önleyen kapakçıklar vardır. Böylece lenf sıvısı lenf sisteminde tek yönlü dolaşım sağlayarak kalbe ulaşır.

Lenf Dolaşımı Nedir

Lenf kılcalları doku sıvısından topladıkları lenf sıvısını lenf toplardamarlarına iletir. Lenf toplardamarları da kan dolaşımına bağlanarak lenf sıvısının kana karışmasını sağlar. Atardamar olmadığı için lenf sıvısı toplardamarlarla kalbe doğru gider.

Lenf sıvısı kana karışırken iki yol izler. Bağırsaklardan emilen yağlı besinler ve vücudun alt kısmından toplanan lenf sıvısı, göğüs kanalıyla (en büyük lenf damarı) sol köprücük altı toplardamarına geçerek kana karışır.

Vücudun diğer kısımlarından toplanan lenf sıvısı ise boyun bölgesi büyük lenf damarı ile sağ köprücük altı toplardamarına geçerek kana karışır. Kana karışan lenf üst ana toplardamara geçerek kalbin sağ kulakçığına iletilir.

Lenf Düğümleri

Lenf damarlarının birleştiği yerlerde lenf düğümleri bulunur. En önemli lenf düğümleri dalak ve bademciklerdir. Lenf düğümleri bağışıklık hücreleri olan lenfositleri (akyuvar) üretir. Lenfositler de bakteri ve yabancı maddelerin dolaşım sistemine girmesini engelleyerek vücut savunmasında görev alır.

Lenf Dolaşımı Nedir?
Lenf sıvısının kan dolaşımına katılırken izlediği yol

Vücut bir enfeksiyonla savaşırken, Lenfositler hızla çoğaldıklarından, lenf düğümleri şişer ve hassas hâle gelir. Doktorun hastanın boynundaki, koltuk altındaki ve kasıklarındaki lenf düğümlerinde şişme olup olmadığını kontrol etmesinin nedeni budur.

Lenf damarlarının tıkanması ya da damarlarda bulunan kapakçıkların yapısının bozulması sonucunda, lenf sıvısının kan dolaşımına katılımı tam olarak gerçekleşemez ve doku arası boşluklarda sıvı birikir. Bu duruma ödem denir.

Ayrıca kılcal damarlardaki kan basıncının artması, kılcal damarların geçirgenliğinin artması, dokulardaki sodyum miktarında oluşan değişiklikler de ödeme neden olabilir.

Lenf Sistemi (Dolaşımı) Hakkında Bilgiler

  • İskelet düzeneğini meydana getiren yapılar kemiklerdir. Lenf düzeneğinin hangi maddeleri transport ettiğine bakıldığında karşımıza ilk olarak su çıkmaktadır. Lenf bezeleri yalnızca transport fonksiyonu yapmazlar ve eş zamanlı bağışıklık düzeneğinin en mühim organlarındandır. Lenf düzeneğinin düğümler dışında arıtma yapan başka bir organı da dalaktır. Vücutta başta bademcikler olmak üzere bağırsaklarda ve başka birtakım organlarda da lenf düzeneğinin parçaları bulunmaktadır. Lenf düğümleri yukarıda sözünü ettiğimiz lenfatik dolaşım düzeneğinin en mühim unsurlarıdır. Beyin zarındaki lenf damarları aracılığıyla bağışıklık düzeneğinin beyin içerisinde de başarılı olması gelişen vakitlerde pek epeyce nörolojik hastalığın bağışıklık sistemiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.
  • Dengeli bir biçimde beslenmek ve duygularınızı yönetmek vs şeylerin sağlığınız üzerinde direk tesiri yer almaktadır. Doğru tedavi metodları kullanılarak hastalığın hayat kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri sanılandan daha zahmetsiz bir biçimde bertaraf edilebilir. Dengeli bir biçimde beslenmek ve duygularınızı yönetmek vb zahmetsiz şeylerin sağlığınız ve mutluluğunuz üzerinde direk tesiri olduğunu unutmamalısınız.
  • Lenf ödemin oluştuğu bölgeye bağlı olarak da hastaların hayat kalitelerinde mühim bir azalma görülür. Portakalın kabuğundaki en önemli etken madde ise ‘citrus aurantium’ adı verilen ve tüm dünyada kanserden damar tıkanıklıklarına kadar birçok önemli hastalıkta kullanımına dair farklı bilimsel yayın olan bir madde. Lenf sistemi yahut lenf dolaşımı deden sistem de insan vücudu bakımından oldukça mühimdir.
  • lenfatik İyot kusuru da lenfatik sistemde tıkanmanın sık rastlanan sebeplerindendir. Dolaşım sisteminden özgür olarak çalışan lenfatik sistem bağışıklık sistemi içeriğini yine dolaşım sistemine boşaltır ve genel olarak bağışıklıkta rol oynar. Bir bölümde biriken sıvı miktarı lenfatik düzenin transfer kapasitesinden daha büyükse lenf ödem meydana gelir.
  • Lenf dolaşımı kan dolaşımı ile birlikte ilişkilendirilerek ele alınır. Lenf dolaşımının bağışıklık ile birlikte teması açıklanır. Geride kalan atıklar lenf dolaşımıyla hücrelerden uzaklaştırılır. Kanser hücreleri de bulundukları bölgeden başka yere sıçramak için ekseriyetle lenf dolaşımını kullanır.

Biyoloji Ders Notları