Kuvvet Nedir? Çeşitleri ve Etkileri Nelerdir?

Kuvvet Nedir? Çeşitleri ve Etkileri Nelerdir?

Nisan 21, 2019 0 Yazar: dilimiz

Kuvvet Nedir? : Duran bir cismi hareket ettirebilen hareket eden bir cismi durdurabilen veya cisimler üzerinde şekil değişikliği yapabilen etkiye kuvvet denir.

Kuvvet “F” ile gösterilir, SI (Uluslar Arası) birim sisteminde birimi “newton” (nıvtın)’dur ve “N” harfi ile gösterilir.

Temas Gerektiren ve Temas Gerektirmeyen Kuvvetler

Temas gerektiren kuvvetlerde etkiyi yapan ile etkilenen cisim birbirine fiziksel temas eder. Topa vuran futbolcunun ayağı topa dokunduğunda topa itme kuvveti uygular.

Temas Gerektiren Kuvvetler Nelerdir?

 • İtme kuvveti
 • Çekme kuvveti
 • Sürtünme kuvveti
 • Kas kuvveti
 • Havanın direnç kuvveti 

Temas Gerektirmeyen Kuvvetler Nelerdir?

Temas gerektirmeyen kuvvetler ise temas olmadan etkisini gösterebilen kuvvetlerdir. Örnek olarak mıknatısın demir tozlarını çekmesini verebiliriz.

 • Elektriksel kuvvet
 • Kütle çekim kuvveti
 • Atom çekirdeğindeki nükleer kuvvet

Doğada Bulunan Dört Temel Kuvvet Nedir?

 • Elektromanyetik kuvvet
 • Güçlü nükleer kuvvet
 • Zayıf nükleer kuvvet
 • Kütle çekim kuvveti.

Elektromanyetik Kuvvet Nedir?

Elektromanyetik kuvvet, elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik alan, bir sarmalın sarımlarında dolaşan elektron örneğinde olduğu gibi, elektrik yüklü parçacıklar hareket ettiğinde ortaya çıkar.

Elektromanyetik kuvvet ise elektrik kuvveti ve manyetik kuvvet birbirleri ile ilişkilidir. James Clerk Maxwell , 1873’te elektrik ve manyetik kuvvet alanlarının uyduğu eksiksiz denklemleri bulmayı başardı ve böylece günümüzde elektromanyetizma denilen kuralı elde etmiş oldu.

Elektromanyetik kuvvetin temel parçacıklara etki ederken gösterdiği özellikler şu şekilde sıralanabilir.

 • Kuvvet, elektrik yükü üzerine evrensel bir şekilde etkir.
 • Kuvvet, çok büyük bir menzile sahiptir (manyetik alanın yıldızlarası etkisi vardır).
 • Kuvvet oldukça zayıftır. Kuvvetin şiddeti, elektron yükünün karesinin 2hc (2 x Planck sabiti x ışık hızı)‘na bölümüne eşittir. Bu oran yaklaşık 1/137,036 dır.
 • Bu kuvvetin taşıyıcısı, durgun kütlesi sıfır, spini 1 olan ve foton denilen bir parçacıktır. Fotonun kendisinin elektrik yükü yoktur.

Güçlü Nükleer kuvvet Nedir?

Güçlü nükleer kuvvet, protonu oluşturan kuarkları bir arada tutan kuvvettir.

Zayıf Nükleer Kuvvet Nedir?

Zayıf nükleer kuvvetin şiddeti güçlü nükleer kuvvetin milyarda biridir.

Kütle Çekim Kuvveti Nedir?

Kütle Çekim Kuvveti: İki cisim birbirine kütle miktarları ile doğru aralarındaki uzaklığın karesi ters orantılı olacak şekilde kuvvet uygular. Kütlelerden biri iki kat artırıldığında kuvvet de kütle ile doğru orantılı olarak iki kat artar.

Eğer aradaki uzaklığı iki katına çıkarırsak kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için kuvvet dört kat azalacaktır.

Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler

Dengelenmiş Kuvvet Nedir?

Net kuvvetin sıfır olduğu duruma dengelenmiş kuvvet denir.

Dengelenmemiş Kuvvet Nedir?

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi yani net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim net kuvvet yönünde hareket eder bu kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir.

Kuvvet Nedir fizik bilimi kuvvet konu anlatımı
Kuvvet Nedir fizik bilimi kuvvet konu anlatımı

Fizikte Kuvvet Konusu Video Anlatım

Kuvvet konusunu daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki videoyu izlemenizde fayda var.