Etiket: Aristoteles ve Platon’un değer anlayışı

Platon, gerçek varlıkların (ideaların) en üstünde “iyi ideası” olduğunu savunur ve ahlak anlayışını bu doğrultuda oluşturmuştur. Platon mutluluğu ahlakın kaynağı olarak göstermiş ve iyi ideasına ulaşmaya çalışmakla mutluluğa varılabileceğini belirtmiştir. Aristo’ya göre insan iyi ile mutlu ve huzurlu olabilmektedir, en güzel ve hoşa giden kavram mutluluktur. Ruhun amacı mutluluktur bu amaca uygun yapılan davranış aynı zamanda erdeme uygun yapılmıştır. Bu nedenle erdemin araştırılması gereken bir şey olduğu ve bu erdemlerin insan ruhuna ait olduğunu söylemektedir. Erdem insan huyunun bir özelliğidir.