Kendi işini kurmanın avantajları ve dezavantajları

Kendi işini kurmanın avantajları ve dezavantajları

Ekim 15, 2019 0 Yazar: dilimiz

Her şeyin olduğu gibi kendi işini kurmanın da avantajları ve dezavantajları vardır. iş kurmaya niyetlendiğiniz de bu avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurmalı, o doğrultuda girişimcilik sayfasını açmalısınız.

Kendi işini kurmanın avantajları

Kendi işini kurmanın başlıca avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Bağımsızlık: Genellikle bağımsızlık kendi işini kurmaya en büyük gerekçe olarak gösterilmektedir. Kendi işine sahip olma, kendi işinin patronu olma, girişimciliği teşvik edici en önemli unsurdur. Özgür olma isteği, işle ilgili karar gücünün kendinde olması girişimciyi motive etmektedir.
 2. Başarma duygusu: Kendine ait işi olan, kendi işini kuran girişimciler, aldıkları kararların ya da yaptıkları faaliyetlerin sonucundan tamamen sorumludur. Başarı elde etme ve kazanma güdüsünün verdiği keyif, bireyleri kendi işini kurmaya teşvik eder.
 3. Saygınlık elde etme: Başarılı bir işletme sahibi, diğer bireylerin saygı ve hayranlığını kazanacaktır. Kamuoyunun saygınlığını kazanmak, girişimci açısından tatmin edici bir duygudur.
 4. Kâr elde etme: İşletme kâr elde ettikçe girişimci de maddi refahını artıracaktır. Eğer bu bir ortaklık ise maddi fazlalığı hissesi oranında kâr dağıtımı yoluyla sağlayacaktır.
 5. Kişisel gelişime olan katkısı: Girişimci, işletmenin çeşitli faaliyetlerinde görev üstlendikçe kendi becerilerini kullanma ve potansiyelini geliştirme olanağı sağlayacaktır. Bir başka deyişle, kendi potansiyelini gerçekleştirme fırsatı elde edecektir.
 6. Toplumsal fayda sağlama: Yeni iş yerleri açıldıkça girişimci, diğer insanlara iş yaratma, onların gelişimine katkıda bulunma gibi toplumsal faydaları sağlamış olacaktır.

Kendi işini kurmanın dezavantajları

Bir işe başlamanın yukarıda da özetlendiği gibi bazı avantajları vardır. Ancak her kazanım bazı maliyetleri de beraberinde getirmektedir.

Girişimci olmanın ya da girişimciliğin bazı dezavantajları ise şunlardır:

 1. Yatırımcıların, müşterilerin ve kamu kurumlarının baskısı
 2. Mevcut kaynaklarının sınırlılığı
 3. İş riski ve bunun getirdiği stres
 4. Çalışma süresinin sınırsız olması
 5. Başarısızlıkların getirdiği psikolojik baskı
 6. Fiziksel problemler

Yukarıda sayılanlar her ne kadar girişimciliğin olumsuz tarafları olarak görünse de yapılan her işin kendine göre birtakım olumsuzlukları olacaktır. Ancak yaptığı işte başarılı olmak isteyen herkes gibi girişimci olmak isteyenlerin de bu olumsuzlukları bertaraf etmekte sıkıntı duymayacakları, hatta bazı problemleri hiç dikkate almayacakları da bir gerçektir.

Girişimcilik testi

[qsm quiz=1]

Ankette verilen cevaplardan başarılı bir girişimcinin özelliklerini çıkarınız (8 sorunun en az 5’inde)

 • (a) seçeneğini işaretleyenler başarılı bir girişimcinin özelliklerini taşımaktadırlar,
 • (b) seçeneğini işaretleyenlerin girişimcilik özelliklerini geliştirmeleri gerekir,
 • (c) seçeneğini işaretleyenlerin ise girişimcilik özellikleri yoktur denilebilir.