Kartezyen Felsefe Nedir? Amaç ve Özellikleri

Kartezyen Felsefe Nedir? Amaç ve Özellikleri

Ocak 24, 2021 0 Yazar: dilimiz

Bu yazımda ünlü filozof Descartes’in felsefe anlayışı olan kartezyen felsefe anlayışını yakından tanıyacak ve (kartezyen felsefe nedir, nasıl yapılır, neyi amaçlar ve neyi savunur) gibi soruların cevaplarını bulacaksınız.

Kartezyen felsefe ne demek?

Kartezyen felsefe kısaca, Descartes felsefesi olarak tanımlanabilir. Descartes’in kendine özgü olarak geliştirdiği bilgi felsefesi türüne kartezyen felsefe adı verilmektedir. Descartes’in tanımına göre kartezyen felsefe doğru ve kesin bilginin varlığını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Kartezyen felsefe sisteminde her türlü bilgi şüphelidir ve bu sayede tüm yanılgılardan sıyrılarak en doğru bilgiyi bulmaya çalışılır. Bu şekilde şüpheci davranarak şüphesiz ve net bilgiye ulaşmayı amaçlayan bir felsefe sistemidir.

Şüpheyi en temel öge edinmiş olan bu sistemde metodik bir şüphe bulunmaktadır ve bu şüpheye kartezyen şüphecilik adı verilmektedir.

Kartezyen şüphecilik nedir?

Kartezyen şüphecilik, her türlü bilgiden şüphe duymayı kendine amaç edinmektedir. Ancak son noktada kuşkudan kuşku duymak, kendinden şüphelenmek ve süreç boyunca uygulanan düşünmelerden kuşku duyma eylemini yapmamaktadır. Bu şüphecilik neticesinde ünlü düşünürün “düşünüyorum o halde varım” sözü ortaya çıkmıştır.

Kartezyen felsefe neyi amaçlar?

Kartezyen felsefe, akıl yordamı ile her şeyden şüphe duyarak doğru bilgiye ulaşmayı amaçlar. Ayrıca insanın hayatı boyunca doğru bildiği tüm bilgilerden şüphe duymasını ve onları da eleştirmesini amaç edinmektedir.

Bu kuşkucu felsefe sisteminin babası Descartes, hayatı boyunca inandığı tüm doğruları sorgulamıştır. Dünyanın var olup olmadığını, gördüklerinin gerçek mi rüya mı olduğunu sorgulamıştır.

Descartes bu şüphecilik içerisinde hayatı boyunca doğru bilgiyi arayacak ama sonunda elinde sadece şüpheleri kalma tehlikesini de ortadan kaldıracak bir sistem geliştirdi ve kartezyen felsefe yöntemini ortaya çıkardı.

Kartezyen Felsefenin Yöntemi Nedir?

Kartezyen felsefe yöntemi kısaca “doğru olmama ihtimali milyonda bir ihtimal bile olsa o bilgiyi doğru kabul etmemek” üzerine kuruludur.

Örneğin, O buna ‘Şüpheler Metotu‘ diyordu. “Yaşamın anlamı nedir?” ya da “Aşk nedir?” gibi sorular hep kafamızı karıştırır, çünkü bu büyük soruları parçalara ayırmak konusunda yeterince dikkatli değiliz. “Şüpheler Metotu” içi elma dolu bir varil olarak tanımlanmıştır; içinde hem iyi elmalar vardır, hem de kötü. Bir filozof olmak tüm varili, her bir elmayı teker teker inceleyerek tüm kötü durumdakileri ayırarak yalnız en iyi kalitede olanların kalmasını sağlamayı sorumlulukla yerine getirmektir.

Descartes hakkında düşünmek için bir diğer yol da, ki bu Fransız Devrimi’nin liderleri için bir kahramana dönüşmesini de açıklar, tüm fikirlerimizi otorite ve gelenekten ziyade kişisel deneyimler ve kendi mantığımızla temellendirmeye inanmaktadır.

Son olarak kartezyen felsefe düşüncesini benimseyen bir kimse için aklında bulunan en küçük şüphe dahi sorgulanmalıdır. Kesin bilgiye ulaşılana kadar da hiçbir bilgi doğru kabul edilmemelidir.

Kartezyen Felsefe nedir? Kısaca

Kartezyen felsefe; “yalnızca akla dayalı olan bilgiler önemlidir ve yalnızca akla dayalı olan bilgiye karşı bir şüphe beslenebilir.” düşüncesidir.

Kartezyen Felsefenin özelliği

Kartezyen felsefe adındaki bu düşünce sisteminde; İnsanlar bu yöntem ile  hayatlarında bilgi birikimi yapabilirler . Duyu yoluyla elde edilen veya daha önce bilinen tüm bilgilere şüpheli bakarak doğruluğunu teyit etmek gerekir.

Kartezyen Felsefesi kime ait?

Ünlü düşünür, filozof “Descartes” tarafından ortaya atılan bir düşünce sistemidir.

Kartezyen Felsefe neyi savunur?

Dünya’da doğru gitmeyen şeylerin bir çoğunun aklımızı yanlış kullanmamızdan; kafa karışıklığı, kötü tanımlamalar ve bilinç dışı mantıksızlıklardan kaynaklandığına inanır. Yaşamı akıllarımızı düşünme görevine daha hazırlıklı hale getirmek için bir girişimdi. Önemli soruları çözmek için Descartes büyük problemleri anlaşılabilir küçük parçalara sorular sormak yoluyla ayırmayı önermiştir.