Kapıkulu Askerleri (süvariler) Özellikleri ve Görevleri

Kapıkulu Askerleri (süvariler) Özellikleri ve Görevleri

Kapıkulu süvarileri, merkez ordusunun en itibarlı atlı birlikleriydi. İlk zamanlarda buraya nüfuzlu devlet adamlarının ve kumandanlarının çocukları alınırdı. I. Murad Dönemi’nde Kapıkulu Süvarileri, devşirme sistemine dahil olarak “sipahi” ve “silahtar” adıyla iki bölük şeklinde yeniden düzenlendi. Daha sonraları sağ ve sol ulufeciler ile sağ ve sol gariplerin de ilavesiyle Kapıkulu süvari bölüklerinin sayısı altıya çıktı bu yüzden bunlara “Altı Bölük”de denildi.

Kapıkulu süvarileri, savaş ve seferlerde padişahı korur; padişahın silahlarını, Osmanlı sancağını ve hazinesini taşırlardı. Yeniçerilere göre daha itibarlı bir konuma sahiplerdi.

Avrupa’yı Titreten Türk Ordusu

Kanuni Sultan Süleyman 23 Nisan 1543 günü, Estergon seferi için Edirne’den yola çıktı. Edirne, olağanüstü bir gün yaşamaktaydı. Yolların iki yanı tıklım tıklım dolmuş, İstanbul’dan gelen yabancı diplomatlar, kendilerine ayrılan yerlere yerleşmişlerdi. Saatlerce süren bu tören, Osmanlı ordusunun göz kamaştırıcı büyüklük ve ihtişamını ortaya koydu. Diziler şöyleydi:


•Dokuzar atlıdan oluşan 100 dizi halinde 900 hassa askeri
•Altışar hayvanlık 900 dizi halinde 5.400 deve (Bunlar, ordunun bir kısım yiyeceğini ve cephanesini götürürdü).
•1.000 kişilik cebeci (ordu donatım) taburu, 500 kişilik lağımcı (istihkam) taburu
•Asıl kuvvet sayılan Anadolu tımarlı sipahileri
•Nişancı, başdefterdar, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, 4 vezir, beylerbeyleri ve sancak beyleri (Vezirlerin önünde 3, beylerbeylerinin önünde 2, sancak beylerinin önünde birer kişi tuğ taşımaktaydı.). Bunların ardında kurmay subaylar, yaverler, emir subayları
•Padişahın özel hizmetkarları, göz kamaştırıcı üniformaları içinde sayıları 300’ü bulan hassa yaver ve emir.
•Ağır piyade tümeni olan 12.000 kişilik yeniçeri
•7 sırmalı sancak ve 7 tuğ taşıyan 14 sancaktar ve tuğcu
•200 kişilik mehter takımı (Bunların sazları, altın zincirlerle boyunlarına asılmıştı).
•400 kişilik “solak” denilen, başlarında tavus tüylü sorguçları olan hassa taburu

•Mücevherler içinde, elbiselerinin düğmeleri elmastan olan 150 hassa yaveri ve başlarında “çavuşbaşı” denilen mareşal
•35’i sağda, 35’i solda olmak üzere 70 kişiden oluşan “peyk” taburu. Bunların arasında Sultan Süleyman Ağır Ağır atını sürüyordu. padişah oldukça sade giyinmişti. Ancak atının koşumları inci, pırlanta ve zümrütlerle süslüydü.
•padişahın arkasından topçular, hafif piyade alayları “azaplar” ve ordunun diğer birlikleri, sonu gelmez kafileler halinde yürüyorlardı. Ve dahası vardı. Rumeli sipahileri, Sofya’da orduya katılacaklardı.
•Ordunun su ihtiyacını karşılamakla görevli “saka” bölükleri
•2.100 katır, padişahın hazine ve eşyalarını taşırdı.

Soru Cevap

1- Kapıkulu Askerleri Kaça Ayrılır?

2’ye ayrılır;
1) Kapıkulu Piyadeleri

 • Acemi Ocağı
 • Yeniçeri Ocağı
 • Cebeci Ocağı
 • Topçu Ocağı
 • Top Arabacılar Ocağı
 • Humbaracı Ocağı
 • Lağımcılar

2) Kapıkulu Süvarileri

 • Silahtar
 • Sipahi
 • Sağ Ulufeciler
 • Sol Ulufeciler
 • Sağ Garipler
 • Sol Garipler

2- Osmanlı Devletinde Kapıkulu Askerleri Hangi Sistemle Alınırdı?

Devşirme Sistemi

3- Kapıkulu Askerlerine Verilen Maaşın Adı Nedir?

Ulufedir.

Ulufe : Bir maaştır ve kapıkulu, acemi ocağı mensuplarına, bazı devlet ve saray görevlilerine verilen maaştır. Aynı zamanda Yeniçerilere verilen maaşta bu maaştır.

4- Kapıkulu Ve Yeniçeri Arasındaki Fark Nedir?

Yeniçeriler, Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmıdır.

5- Tımarlı Sipahiler Ve Kapıkulu Askerleri Arasında ki Farklar Nelerdir?

 • Kapıkulu askerlerinin maaşlarını devlet öderken, tımarlı sipahilerin geçimlerini tımar ile sağlamalarıdır.
 • Kapıkulu askerleri devamlı askerlik görevini sürdürürken, tımarlı sipahiler göreve hazır şekilde beklemektedirler.
 • kapıkulu askerleri yaya, atlı ve teknik birliklerden oluşurken, tımarlı sipahiler atlı birliklerdir.

6- Kapıkulu Askerleri Görevleri Nelerdir?

Kent güvenliğinden, sınırların korunmasından sorumlu olan, silah olarak genellikle tüfek, kılıç, ok, kalkan, mızrak kullanan savaşçı bir sınıftır. Görevleri katı ve ödünsüz kurallara bağlanmıştı. Bu kurallara kavanin-i yeniçeriyan denirdi.

7- Kapıkulu Askerleri Nedir? Ne Demektir?

Osmanlı devletinin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan askerlere verilen isimdir. Kapıkulu , eyalet askerleri ve donanma kuvvetleri ile birlikte Osmanlı ordusunun üç ana askeri birliklerinden biridir.

8- Kapıkulu Askerleri Özellikleri Nelerdir?

 • Padişaha bağlı aylıklı ve sürekli olarak görev yaparlardı.
 • İstanbul’da ya da sınır boylarındaki kalelerde otururlardı.
 • Devşirme sistemi ile seçilir ve yetiştirilirlerdi.
 • Yaya (piyade) ve atlı (süvari) olmak üzere ikiye ayrılırdı.
 • Her üç ayda bir “ulufe” adı verilen maaş alırlardı.

9- Kapıkulu Askerleri İsyanları Nedir?

Kapıkulu isyanları 17. yüzyılda kapıkulu askerlerine düşük ayarlı para verilmesi üzerine kapıkulu askerleri(özellikle yeniçeriler) tarafından çıkarılan isyandır ve Merkez(İstanbul) İsyanı adını almıştır.

10- Kapıkulu Askerleri Nasıl Oluşmuştur?

Başlangıçta savaş esirleri arasından seçilenlerden oluşurdu (Pençik Sistemi). Ancak I. Mehmet zamanında hazırlanan Devşirme Kanunu ile Hıristiyan halk arasından seçilen gençlerden oluşturulmaya başlanmıştır. Kapıkulu askerleri padişaha bağlı olup üç ayda bir “ulufe” denen maaşı alırlardı. Bu askerler özel olarak yetiştirilirlerdi. Piyade (yaya) ve Süvari (atlı) olmak üzere ikiye ayrılırlardı.

11- Kapıkulu Askerleri Ve Eyalet Askerleri Arasındaki Farklar Nedir?

Eyalet askerleri merkez dışında ve maaşsız askerlerdir. Kapıkulu erleri ise merkezde ve maaşlıdırlar.

12- Osmanlı Ordusuna Kapıkulu Eri Yetiştirmek İçin Kurulan Okul Hangisidir?

Acemi Ocağı

Önerilen İçerik : Burada