İstihdam ve İstihdamın Önemi

İstihdam ve İstihdamın Önemi

Mart 10, 2018 0 Yazar: Recep Bayoğlu

Bir toplumda fertlerin gelir temini amacıyla arzulu olarak çalıştırılmaları hâline istihdam denilmektedir.

Daha geniş anlamda ise istihdam, üretim faktörlerinin üretimde kullanılması ve çalıştırılmasıdır. Ancak ekonomistler pratikte istihdamı, sadece iş gücü faktörünün (emeğin) çalıştırılması olarak görmektedirler. Çünkü emeğin çalıştırılabilmesi (istihdam edilebilmesi) için diğer üretim faktörlerinin de çalıştırılması gerekmektedir. İstihdam denildiğinde sadece iş gücünün konu edilmesi bu nedenle gerçekçidir.

İstihdam; iş gücü faktörünün (emeğin) çalıştırılması olarak görülmektedir.

İstihdam; iş gücü faktörünün (emeğin) çalıştırılması olarak görülmektedir.

Bir ülkede üretim hacmini belirleyen en önemli faktörlerden biri iş gücü diğeri ise sermayedir. Sermaye miktarı kısa dönemlerde değişmediğine göre genellikle ekonomik analizlerin çoğunda üretimi belirleyen tek değişken (faktör) olarak iş gücü dikkate alınmaktadır.

O hâlde bir ülkede kullanılabilecek iş gücü miktarı toplam üretimi sınırlayan temel bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. İstihdam kapasitesi olarak beliren bu değerin açıklıkla saptanması pek kolay değildir. İş gücünün ölçü birimi genellikle çalışılan iş günü veya iş saati olduğuna göre istihdam kapasitesini belirleyen iki faktör vardır.

Bunlar;

  • Ülke nüfusu ve bu nüfus içindeki çalışabilecek yaş ve yetenekteki insanların sayısı,
  • Bu nüfusun ne kadar zaman üretime katıldıkları yani çalıştıklarıdır.