İşletmelerin Temel Fonksiyonları

İşletmelerin Temel Fonksiyonları

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

İşletmelerin başarılı olabilmesi için bazı fonksiyonların uyumlu bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Tıpkı sağlıklı bir insan vücudunda tüm organların iş birliği ve uyum içinde çalışması gerektiği gibi, bir işletmenin de sağlıklı çalışabilmesi için organlarının uyumlu ve iş birliği içinde çalışması gerekir. İşletmelerde organ olarak ifade edilenler işletmelerin fonksiyonlarıdır.

İşletmelerin fonksiyonlarına ilişkin çeşitli sınıflandırmalar yapılabilse de en yaygın ve bilinen sınıflandırma şu şekildedir:

  1. Yönetim: Belirli amaçlara ulaşmak için yapılması gereken işlerin planlanması, bu plana uygun bir örgüt yapısının oluşturulması, planların uygulanması, koordinasyonun sağlanması ve uygulama sonuçlarının kontrol edilmesi sürecine yönetim denir. Yönetim başka bir tanımla başkaları aracılığı ile iş görmektir. Yönetim, diğer tüm fonksiyonların hayata geçirilmesi bakımından temel olma özelliğine sahiptir.
  2. Üretim: İşletme girdilerinin (emek, girişimci, sermaye, ham madde, malzeme, bilgi vb.) çıktılara dönüştürüldüğü sürece üretim denir. Çıktılardan kastedilen mal veya hizmetlerdir.
  3. Finans: İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların (para ve para cinsinden ifade edilebilen kaynaklar) uygun zaman ve şartlarda temin edilmesi, bu fonların işletme içinde uygun alanlarda kullanılması ve bu kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek fazlalığın (kârın) değerlendirilmesinin sağlanmasına finans denir.
  4. Pazarlama: Üretilen mal veya hizmetlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılması sürecine kısaca pazarlama denir. Daha geniş bir tanımla, tüketicilerin beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini belirleyerek bunlara uygun üretimin yapılmasının sağlanması, üretilen bu mal veya hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması ve satış sonrasında da bazı hizmetlerin verilmesi pazarlama olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki fonksiyonların dışında işletmelerde başka fonksiyonlar da bulunur. Bunlar;

  • İnsan Kaynakları Yönetimi: İşletmelerin, ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temin edilmesi, çalışanların işe alışmalarının sağlanması, hizmet içi eğitim ile gelişmelerinin sağlanması, kariyerlerinin planlanması, performanslarının değerlendirilmesi, hak ettiği ücretin verilmesi, özlük haklarının korunması, kaliteli bir iş ortamında çalışmalarının sağlanması ve uygun bir şekilde işlerine son verilmesi insan kaynakları yönetimi olarak tanımlanır.
  • Muhasebe: İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki işlemlere ait belgeleri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek, bilgi vermek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara rapor hâlinde sunan birimdir.
  • Araştırma Geliştirme: Araştırma ve geliştirme fonksiyonu bir ürünün, sürecin, yöntemin, uygulamanın veya sistemin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalardır.
  • Halkla İlişkiler: İşletmelerin işletme içinde veya dışında bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla olumlu ilişkiler geliştirmesi çabalarının tümüne halkla ilişkiler denir. Halkla ilişkiler işletme içi ve dışı olmak üzere iki alt bölümde incelenir. İşletmedeki çalışanların istek ve önerilerinin değerlendirilmesi yani kısaca çalışanlarla olumlu ilişkiler geliştirilmesi işletme içi halkla ilişkiler olarak tanımlanır. İşletme dışı halkla ilişkiler ise işletmenin çevresinde bulunan ve işletme ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işletme arasındaki olumlu ilişkileri kapsar.
  • Satın Alma: İşletmenin faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyduğu her türlü ham madde, malzeme, makine, teçhizat veya sarf malzemesinin temin edilmesidir.

Kaynak