İş Planı Nedir? Örnekleri Nelerdir?

İş Planı Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Girişimci, fizibilite etüdü sonucunda bir yatırım yapmaya karar verirse sonraki adımı iş planı hazırlamak olacaktır. İş planı, kurulması planlanan ya da mevcut işin geliştirilmesi başarılı olabilmesi ve varlığını koruyabilmesi için hazırlanan raporlar bütünüdür.

İş planın kullanıldığı alanlar şunlardır:

• Finansal kaynak temini araştırmalarında,
• Borç ya da kredi kaynaklarına başvuru yaparken,
• Potansiyel ortaklara iş modeli tanıtırken,
• Teşvik ve destek programlarına başvururken kullanılmaktadır.

1- İş Planının Amacı

En geniş anlamıyla planlama bir amaca ulaşmak için yapılacak işlerin önceden tasarlanarak saptanması anlamına gelir. Girişimci açısından plan, işletmesinin amacına ya da amaçlarına ulaşabilmesi için ne gibi işlerin yapılacağını, bunların nasıl, ne zaman ve ne şekilde yapılması gerektiğini gösteren bir tasarıdır.

Başka bir ifade ile plan, tasarlanan bir eylem biçimidir. İş kurma durumundaki girişimciler için iş planı, özelliği olan önemli bir konudur. Kişiler, kazandıkları deneyimler ve uygun ölçüde yaptıkları hatalar ile birçok konuyu öğrenirler.

Önceden yapılacak bir iş planı sayesinde alınacak önlemler, işi kaybettirecek kadar büyük hataların yapılmasına engel olur. Çalışmaya başlamadan önce yapılacak iş planı, iş konusu ile ilgili olarak yapılan tüm araştırmaları içermelidir. Beklenmeyen sorunlar ve bunların etkileri, ayrıntılı plan yoluyla önlenebilir ve davranışlar buna göre ayarlanabilir.

İyi bir iş planı;

a) Yatırım kararı vermiş girişimciye rehberlik eder.
b) Girişimcilerin, yöneticilerinin çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
c) Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
ç) Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar.

2- İş Planının Önemi

Girişimcinin risk alarak, yeni bir fikri hayata geçirmesi ve iş fikrinin ticarileştirilmesi için planlama oldukça önemlidir. İş planı, girişimcinin o işi neden ve nasıl başaracağını gösteren ve bununla birlikte kurulacak olan işletmenin tüm unsurlarını içeren detaylı bir çalışmadır. İş planı girişimcinin yol haritasıdır.

İş-Planı-Nedir

3- İş Planın Hazırlanması

Özellikle yeni bir iş kurarken gerçekçi bir iş planının geliştirilmesi, yorucu ve zahmet verici bir uğraştır. Çünkü bilgilerin toplanması, incelenmesi ve yorumlanması, hem zaman alıcı hem de zordur.

İş planı hazırlanırken planlaması yapılacak işin ana başlıkları belirlenmelidir. Veriler toplanıp incelendikçe üretim, pazar araştırması, maliyet, mali tasarılar gibi uygun başlıklar altında dosyalar düzenlenebilir. Dosyalar da türlerine göre değişik klasörler altında toplanabilir.

İş planı yapılırken temel noktalar üzerinde durulur. Pek çok etkileyici sözcüklerle dolu raporlar hoş gözükebilir ancak esas ve önemli olan planın içeriğidir. Plan, hareket hâlindeki bir hedefe nişan alır gibi amaca yönelik ve isabetli olmalıdır. Aksi hâlde boş yere zaman harcanmış olur.

İş planında yer alması gereken önemli hususlar şunlardır:

  1. İş planı özeti
  2. Girişimcinin hedefleri
  3. İşletmenin nitelikleri ve kuruluş planı
  4. İşletmenin piyasa ve talep özellikleri araştırması
  5. İşletmenin uygulayacağı pazarlama planı
  6. Üretim temel süreçleri ve üretim planı
  7. Örgütlenme ve yönetim planı
  8. İşletme finansal planı

Örnek İş Planı

Aşağıdaki örnek, Kayseri’de unlu mamuller işi yapmayı planlayan Özge Burak ve Vasfiye Alper’in iş planıdır. Nakit para akışları ve hesap tasarıları, işleri ile ilgili birinci yıl için hesaplanmıştır.

Örnekte iş yerinin yeni olmasından dolayı birinci yılın sonuna kadar az kâr olduğu gösterilmiştir. İlk yıllar için kâr elde edilemeyebilir. Bu durum, ticaretin yeterli kâr yapabilecek bir düzeye gelmesinin biraz zaman alacağını gösterir. İş planı yapmak hedeflere ulaştırmayı kolaylaştırır.

Ticaret Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi mezunu olan bizler, eğitim ve deneyimlerimizden yararlanarak unlu mamullerin üretimi ve satışı ile ilgili kendi işimizi yapmak istiyoruz.

İş Tanımı

İşimizi “Erkilet Bulvarı, Yeşil Mahalle No: 21 Kocasinan/Kayseri” adresinde kurmayı planlıyoruz. Özge Burak işletmemizin pazarlama ve müşteri ilişkilerini, Vasfiye Alper ise malzeme seçimi ve ürünlerin üretimi ile ilgilenecektir. Zaman içinde personel çalıştırmayı ve ürün çeşitliliğini artırmayı düşünüyoruz. Bunun yanında, market vb. yerlere toptan satışlar yapmayı hedefliyoruz.

Pazar Tanıtımı

Unlu mamüllerine olan talep piyasada her geçen gün hızla artmaktadır. Kadınların iş hayatında daha çok yer almaları nedeniyle evde bu tür işlerle uğraşamamaları ve sosyal aktivitelerin artması unlu mamüllerine olan talebin daha da çok artacağını göstermektedir.

Pazar Stratejisi

Unlu mamuller firmasını kurmak için sadece ustalık bilgisi yeterli değildir. Piyasada rakip firmalar çok olduğu için müşterilerin tercihini yönlendirecek girişimcilik bilgisi gerekir. Öncelikle ürünlerle ilgili kalitemizi tanıtmak gerekmektedir.

Bunun için tüketicilerin damak zevkine uygun ve hijyen koşullarına elverişli ürünlerimizi çevremize duyuracağız. Ortak olarak yeterli olmayan sermayemizi ilerdeki satışlarımızdan sağladığımız kârlardan arttırmayı düşünüyoruz.

Çalışma ve Organizasyon

İşyerimizin alanı yüz yirmi metre kare olup standart gereksinimleri karşılayacak şekildedir. İşyerinin döşenmesinde ve iş üretiminde kullanılacak malzemeler ucuz satış yapan firmalardan karşılanacaktır.

Malî planımıza göre iş için gerekli para yirmi bin TL’dir. Bu tutar; büro mobilyası, döşeme eşyaları ve diğer demirbaşlar için yeterli sermayedir. Borçlanma maliyeti yüksek olduğu için gerekli nakdi kendi öz kaynaklarımızdan karşılayacağız.

Ancak çok zor durumda kaldığımız zaman yakın çevremizden borçlanma yoluna gidebiliriz. Özge Burak, firmanın resmî dairelerdeki işlemleri ile işletme dışında yapılacak idari işleri yapacaktır.

İş Planı Çok Önemli

İş Planı Çok Önemli : Sermaye arayışına çıkacak olan girişimcilere şunlar tavsiye edilebilir. Öncelik, piyasanın ihtiyaçlarına hitap edecek bir iş fikri bulmak. Ama daha da önemlisi, fikri bir iş modeline dönüştürmek.

Kâr ve zarar hesapları, fikrin hitap ettiği pazarın analizi vb. bilgiler iş planında yer almalı. İş planının en az altı ayda titiz ve detaylı bir çalışma ile hazırlanması gerekir. Son olarak da ekibin nitelikleri, tecrübesi, uyumu ve bu iş için gerçekten istekli ve hırslı olması çok önemli kriterlerdir.

https://cokiyifikir.wordpress.com/