İş fikri nedir? İş fikri bulma yöntemleri

İş fikri nedir? İş fikri bulma yöntemleri

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

İş Fikri Nedir?

Başarılı olmak isteyen bir girişimcinin elindeki en değerli kaynak, iyi bir iş fikridir. Girişimci adayları; bir konuda fayda sağlamak, atılım yapmak ve yenilik yapmak için çevrelerini inceleyip gördükleri eksiklikleri fırsatlara dönüştürerek iş fikrine çevirirler. İyi bir iş fikri oluşturmanın en önemli gereklerinden biri iyi bir gözlem yapmaktır.

Bunun için ekonomik hayattaki yeni eğilimlerin yer aldığı değişik fırsatlara ilişkin gelişmeler, çeşitli kaynaklardan öğrenilebilir. Örneğin ekonomik hayattaki yeni eğilimlerin yer aldığı dergiler, ticari gazeteler, üniversiteler, işletmeler, patent kurumu ya da çeşitli kamu kuruluşlarının çıkardığı yayınlar farklı fırsatların kaynakları olabilir.

İş fikrinin hayata geçirilebilir olması, insan ihtiyacını karşılama özelliği taşıması ve daha da önemlisi sürdürülebilir bir yatırıma dönüştürülebilmesi ile mümkün olabilir.

İş Fikri Nasıl Bulunur?

İş fikri belirlenirken girişimci adayı öncelikle iş deneyimlerini, ustalıklarını, becerilerini ve bilgilerini ön plana çıkarır. Bilgi, beceri ve deneyimler dışında girişimci adaylarının iş fikrine çevirdikleri konular, çevrelerinde tespit edebildikleri fırsatlardır. Bu fırsatlar, genellikle karşılanmamış insan ihtiyaçlarından ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar girişimci adayları tarafından icat, inovasyon, yeni lik, bayilik, distribütörlük, franchising (frençayzing) veya yeni bir işletme kurma yoluyla giderilir. Bütün bu iş kurma sürecinde iş fikri vardır. Dünyadaki milyonlarca girişimcinin hikâyesine bakıldığında birçok iş fikri kaynağı görülmektedir. Bu kaynakların en önemlileri tüketiciler, var olan işletmeler, dağıtım kanalları, devlet ve AR-GE faaliyetleridir.

Bir iş fikrinin ortaya çıkarılmasında 3 temel yol vardır. Bunlar; fayda, atılım ve yeniliktir.

  • Fayda: Bir mal veya hizmetin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir. Herhangi bir mal veya hizmetin belirli miktarının tüketiminden alınan zevk, sağlanan tatmin demektir. Örneğin Genel Ağ aracılığı ile alışveriş yapmak, ödemeleri Genel Ağ ile yapmak.
  • Atılım: Herhangi bir konuda ilerleme, ilerleme çabası, hamle, atak, ileri gitme olarak tanımlanır. Örneğin otomatik makinelere (pizzamatik, çaymatik vb.) para atılarak satış yapılması.
  • Yenilik: Yeni olma durumu, eskimiş olanı yararlı ve yeterli olan yenisi ile değiştirme demektir. Örneğin cep telefonunda 4,5G sistemine geçilmesi.

İş fikri bulma yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Girişimci adayı yeni bir fikir geliştirebilir.
  2. Başkasının fikrini model alabilir veya değiştirerek kullanabilir.
  3. Başka birisinden iş fikri satın alabilir.

Bir iş fikri bulunduktan sonra ilk olarak araştırma yapılmalıdır. Bu iş fikri o toplumun sosyokültürel yapısına uygun mu, rakip firmaların durumu, ihtiyaç tespiti vb. araştırmalar yapıldıktan sonra bilgi, yetenek ve tecrübelerimize uygun olup olmadığı araştırılır. Teknolojik gelişmeler takip edilerek uygulanabilirliği tespit edilir. Teoriden pratiğe doğru iş fikri geliştirilir.

Ne İş Yapabilirim Sorusuna Cevaplar | İş Fikri Nasıl Bulunur?

Kaynak