Kategori: İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi Ders notları ve konu anlatımlarının listelendiği başlıktır. Hemen aşağıda tüm inkılap tarihi konularını görebilirsiniz.

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Toplumsal kurallar arasında önemli bir yere sahip olan hukuk, halk egemenliğine dayalı çağdaş devletin en önemli niteliklerinden sayılmaktadır. Hukuk kurallarıyla…

Harf İnkılabı

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri, Sayın davetliler, değerli meslektaşlarım. Türkiye Cumhuriyetinin 75’inci, dil inkılâbının 66’ncı, harf inkılâbının…

Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar

Türk toplumunda yenilik ve değişim ihtiyacı, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatlara rağmen açıkça hissedilmeye başlamıştı. 1789 Fransız İhtilali ile…

Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün düşüncelerini içeren dünya görüşüne Atatürkçülük denir. Onun devlet hayatına, ekonomik ve sosyal hayata, bilim ve kültüre, fikir hayatına, toplumun…

Maarif Kongresi Nedir? Kısaca Bilgi

Maarif Kongresi konu anlatımı İnkılap Tarihi kitap ve ders notları kullanılarak derlenmiştir. Maarif Kongresi (15-21 Temmuz 1921) Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında,…

Milli Mücadele Döneminde Batı Cephesi

Milli Mücadele döneminde tüm cephelerde süren mücadele söz konusuydu ancak batı cephesi Milli mücadelenin kilit noktasıydı. Batı cephesinde yapılan savaşlar…