II. Mahmut ıslahatları

II. Mahmut ıslahatları

Mayıs 9, 2021 0 Yazar: dilimiz

Osmanlı Padişahlar’ndan Sultan II.Mahmut Askeri, Yönetim, Hukuk, Kültür ve Eğitim alanlarında pek çok Islahatlar yaptı.

Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

 • Alemdar Mustafa Paşa tarafından Sekban-ı Cedid Ocağı kuruldu. Ancak yeniçerilerin isyanları sonucunda kapatıldı,
 • Sekban-ı Cedid Ocağı yerine Yeniçerilerden seçilerek Eşkinci Ocağı açıldı,

1826 yılında Yeniçeri Ocağı kapatıldı. Bu olay Vakayı Hayriye yani hayırlı olay olarak anılır.

Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile:

 • Yeniliklerin önündeki önemli engellerden biri kaldırılmış oldu,
 • Merkezi otorite arttı,
 • Devlet hazinesi rahatladı.

Yeniçeri ocağı kapatılması üzerine onun yerine Asker-i Mansure-i Muhammediye (Muhammed’in askerleri) adıyla yeni bir ordu kuruldu,

 • Harp Okulu ve Askeri Tıp Okulu açıldı,
 • Mızak-i Hümayun adında askeri bando kuruldu,
 • Askeri işleri düzenleyebilmek için Dar’ül Şura-i Askeri kuruldu,
 • Avrupa’dan askeri uzmanlar getirildi,

Yönetim ve Hukuk Alanında Yapılan Islahatlar

 • Divan-ı Hümayun kaldırılarak yerine bakanlıklar kuruldu,
 • Sadrazam ‘Başvekil’ ünvanını aldı,
 • 1831 yılında ilk nüfus sayımı yapıldı. Bu sayım askeri amaçlı olduğu için sadece erkekler sayıldı,
 • Memurlara kıyafet zorunluluğu getirildi,
 • Tımar sistemi kaldırıldı. ( Devlet bazı memurlarına ve askerlerine maaş vermezdi. Maaş yerine bazı toprakların gelirlerini hizmetlerine verirdi buna Tımar Sistemi denirdi.)
 • Memurlar maaş usulüne geçti,
 • Devlet memurlari Dahiliye () ve Hariciye (dış) olmak üzere ikiye ayrıldı,
 • Köy ve mahalle muhtarlıkları kuruldu,
 • Polis Teşkilatı kuruldu,
 • İlk defa Posta ve Karantina teşkilatı kuruldu,
 • Pasaport zorunluluğu getirildi.

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar

 • İstanbul’da ilköğretim zorunlu hale getirildi,
 • İlk kez Avrupa’ya öğrenci gönderildi,
 • Medreselerin yanında Avrupa tarzı eğitim veren yeni okullar açıldı,
 • Devlet memuru yetiştirebilmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı,
 • Harp ve Tıp Okulu açıldı,
 • İlk resmi gazete olan Takvim-i Vekayi çıkarıldı.

Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

 • Yeni yollar yapıldı,
 • Yerli kumaş kullanma zorunluluğu getirildi,
 • İstanbul’da Çuha fabrikası kuruldu,
 • Tüccar ve esnaflara kolaylık olması amacıyla gümrük vergilerinde yeniden düzenlenme yapıldı.