II.Abdülhamid dönemi (31 Mart Vakası)

II.Abdülhamid dönemi (31 Mart Vakası)

Mayıs 9, 2021 0 Yazar: dilimiz

31 Mart Vakası; Osmanlı Padişahları’ndan Sultan II.Abdülhamid döneminde, 24 Temmuz 1908′de ilan edilen II. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’da meşruti yönetime karşı girişilen büyük bir ayaklanmadır. Rumi takvimle 31 Mart 1325′te (13 Nisan 1909) çıktığı için 31 Mart Olayı diye anılmıştır. 31 Mart ayaklanması devlet rejimine karşı yapılan ilk ayaklanmadır.

Çıkan isyanı bastırmak amacıyla Selanik’ten Avcı Taburları getirildi. On gün içinde karışıklıklar önlendi.

Kısaca Konu Başlıkları

31 Mart Vakası Nedenleri:

  • II.Meşrutiyet’in ilanından sonra meşru yönetime son verme isteği,
  • Şeriat yanlılarının yanlış tutumları,
  • Yeni toprak kayıplarının önüne geçebilme isteği,
  • Ülkede meydana gelen bazı ayaklanmaları bastırabilme isteğiydi.

31 Mart Vakası Sonuçları:

  • 31 Mart Vakası sonucunda, Sultan II.Abdülhamid tahttan indirildi ve yerine V.Mehmet (Mehmet Reşat) getirildi,
  • Anayasayla padişahın yetkileri kısıtlandı,
  • Meclisin yetkileri artırıldı,
  • İttihat ve Terraki Cemiyeti’nin etkinliği arttı,
  • Ülkede ki karışıklıklardan faydalanan Ermeniler pek çok isyan çıkardılar.

31 Mart Vakası sebebiyle İttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen Sultan II. Abdülhamid, 27 Nisan 1909′da Selanik’e gönderildi. 10 Şubat 1918′de Beylerbeyi Sarayı’nda vefat etti. Sultan II.Abdülhamid’in naaşı Çemberlitaş’ta dedesi Sultan II. Mahmut’un türbesine defnedildi.