Hastayı / Yaralıyı Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri

Hastayı / Yaralıyı Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri

Adından da anlaşılabileceği gibi bu teknikler, hasta veya yaralıların kısa mesafeler için hızlı bir şekilde taşınmasında kullanılan tekniklerdir. Bu teknikler ilk yardımcı sayısına göre bir ilk yardımcı ile taşıma ve iki ilk yardımcı ile taşıma olmak üzere iki ayrı grupta incelenebilir.

Bir İlk Yardımcı İle Yapılan Taşıma Teknikleri

1. Kucakta Taşıma Tekniği: Bir ilk yardımcı tarafından, bilinci açık olan çocukların ve vücut ağırlığı ilk yardımcıdan daha fazla olmayan yetişkinlerin taşınması için kullanılan yöntemdir.
• Bir elle yaralının dizlerinin altından tutulur.
• Diğer elle yaralının sırtından kavranır.
• Yaralı, kollarını ilk yardımcının boynuna dolar.
• Ağırlık dizlere verilerek ayağa kalkılır ve yaralı taşınır.

Hastayı / Yaralıyı Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri 1

Kucakta taşıma

2. İlk Yardımcının Omzundan Destek Alma Tekniği: Bir ilk yardımcı tarafından uygulanabileceği gibi iki ilk yardımcı ile de uygulanabilir.
Yürüyebilecek durumdaki yaralıların taşınmasında yaygın olarak kullanılır.
• Yaralının kolu ilk yardımcının boynuna dolanır ve yaralı ilk yardımcı tarafından tutulur.
• İlk yardımcı, diğer kolu ile yaralının belini tutarak yaralının ayakta durmasına ve yürümesine yardım eder.

Hastayı / Yaralıyı Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri 2

Omuzdan destekle taşıma

3. Sırtta Taşıma Tekniği: İlk yardımcı tarafından, bilinci açık olan yaralıları taşımak için kullanılır.
• İlk yardımcı, yaralıya sırtı dönük olarak çömelir ve yaralının bacaklarını sırtına alarak yaralıyı kavrar.
• Yaralının kolları, ilk yardımcının göğsünde birleştirilir.
• Ağırlık dizlere verilerek yaralı kaldırılır ve yanda fotoğraftaki gibi taşınır.

Hastayı / Yaralıyı Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri 3

Sırtta taşıma

4. Omuzda Taşıma Tekniği (İtfaiyeci Yöntemi): Bir ilk yardımcı tarafından, yürüyemeyen veya bilinci kapalı olan yaralıları taşımak için kullanılır. Bu yöntem tek kişinin taşıyabileceği kadar hafif olan yaralıların taşınmasında kullanılır. Kafa ve kaburga kırıkları bulunan yaralılarda kullanılmaz.
Bu yöntemde ilk yardımcının bir kolu serbest olacağından bir yerden rahatça destek alınabilir.
• Yaralı yüzükoyun yatırılır.
• İlk yardımcı dizlerinin üstüne çöker.
• İlk yardımcı iki kolunu hastanın koltuk altından geçirerek hastanın beline kenetler.
• İlk yardımcı hastayı kaldırarak sol eliyle hastanın sağ bileğini tutar.
• İlk yardımcı hastanın altına doğru eğilir.
• Sağ kolunu hastanın bacaklarının arasından geçirip hastanın sağ bacağını kavrar ve hastayı omzuna alarak taşır.

Hastayı / Yaralıyı Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri 4

İtfaiyeci yöntemi

İki İlk Yardımcı İle Yapılan Taşıma Teknikleri

1. Eller Üzerinde Taşıma Tekniği (Altın Beşik Yöntemi): Yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yaralı taşıma işine yardım edebilecekse iki ilk yardımcı ile altın beşik yöntemi uygulanabilir. İlk yardımcılar sol elleri ile sağ el bileklerini, sağ elleri ile de birbirlerinin bileklerini yandaki resimdeki gibi kavrarlar. Daha sonra yaralının arkasında çömelir ve yaralının kavramış oldukları ellerinin üzerine oturmasını sağlarlar. Yaralı, ilk yardımcıların omuzlarına resimdeki gibi tutunarak onlara destek olur.

Hastayı / Yaralıyı Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri 5

Altın beşik yöntemi

2. Kollar ve Bacaklardan Tutarak Taşıma Tekniği: İki ilk yardımcı tarafından yaralı, bir yerden hemen başka bir yere aktarılacağı zaman kullanılır. Birinci ilk yardımcı, sırtı yaralıya dönük olacak şekilde yaralının bacakları arasına çömelir ve yaralıyı dizlerinin altından tutar. İkinci ilk yardımcı ise yaralının baş tarafına geçerek yaralıyı koltuk altlarından tutar ve yaralı koordineli bir şekilde taşınır.

Hastayı / Yaralıyı Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri 6

Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma

3. Sandalye ile Taşıma Tekniği: Bilinci açık olan yaralıların merdivenden indirilme ve çıkarılması sırasında kullanılan taşıma yöntemidir. İki ilk yardımcı tarafından uygulanır. Yaralı sandalyeye oturtulur. İlk yardımcılardan biri sandalyeyi arka tarafından oturulacak kısma yakın bir yerden tutar. Diğer ilk yardımcı, sandalyenin ön bacaklarının aşağı kısmından tutar ve yaralı kontrollü bir şekilde taşınır.

Hastayı / Yaralıyı Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri 7

Sandalye ile taşıma