Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri

Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri

Çevrede tehlike oluşturabilecek yeni bir durum olmadıkça yaralının hareket ettirilmemesi gerektiğini öğrenmiştik. Şimdi de hasta veya yaralının taşınması gereken durumlarda ne yapılması gerektiğini öğrenelim. Taşıma teknikleri; acil taşıma teknikleri, kısa mesafede süratli taşıma teknikleri ve sedye ile taşıma olmak üzere üç grupta incelenebilir.

Acil Taşıma Teknikleri

Acil taşıma teknikleri hasta veya yaralının hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırılmasını sağlamayı kapsar. Acil taşıma tekniklerini, sürükleme teknikleri ve araç içindeki yaralıyı taşıma tekniği (Rentek manevrası) olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Sürükleme Teknikleri

Hasta veya yaralının sürükleme teknikleriyle olay ya da kaza yerinden uzaklaştırılmasında, özellikle çok kilolu olan kişilerin taşınması gereken durumlarda çok yararlı bir yöntemdir.

Basık ve geçiş güçlüğü olan yerlerden geçilmesi gerekiyorsa herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için kullanılması gereken yöntemlerdir. Sürükleme teknikleri, ayak bileklerinden sürükleme ve koltuk altından tutar ak sürükleme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlk yöntemde hasta veya yaralı ilk yardımcı tarafından ayak bileklerinden tutulup çekilerek, ikinci yöntemde ise koltuk altlarından kavranarak sürüklenir ve olay yerinden uzaklaştırılır. Bu yöntemler uygulanırken ilk yardımcının fiziksel kapasitesi göz önünde bulundurulmalı ve eğer mümkünse yöntemin daha rahat uygulanabilmesi için hasta veya yaralı taşınırken bir battaniye kullanılmalıdır.

Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri 1

Sürükleme yöntemi

Araç İçindeki Yaralıyı Taşıma (Rentek Manevrası) Tekniği

Olay yeri güvenliği sağlanamıyorsa (yangın, patlama tehlikesi vb.) ya da kişinin solunumu durmuşsa temel yaşam desteği sağlamak için kazazede bulunduğu yerden (araçtan, odadan vb.) hemen çıkarılmalıdır.

Hasta ya da yaralının araçtan çıkarılmasında “Rentek Manevrası” olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Bu teknik uygulanırken şunlar yapılmalıdır:
1. Kaza ortamı değerlendirilerek olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınır.
2. Hasta ya da yaralının bilinci kontrol edilir, bilinç yok ise 112 Acil Yardım Merkezi aranır.
3. Hasta ya da yaralının solunumu değerlendirilir (Solunum yok ise derhâl hasta ya da yaralının araçtan çıkarılmasına karar verilir.).
4. Hasta ya da yaralının ayaklarının sıkışıp sıkışmadığı kontrol edilir.
5. Emniyet kemeri bağlı ise açılır.
6. Hasta ya da yaralıya yan tarafından yaklaşılarak bir elle kişinin yakın taraftaki kolu bilekten kavranır, diğer elle de çenesi tutularak boynu desteklenir.
7. Hasta ya da yaralının karşı taraftaki eli kemerine ya da giysilerine sıkıştırılır.
8. Hasta ya da yaralının baş-boyun-gövde hizası bozulmadan tek hareketle araçtan dışarı çıkarılması sağlanır.
9. Hasta ya da yaralı yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir ve temel yaşam desteği sağlanır.

Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri 2

Araçtan yaralının çıkarılmas “Rentek Manevrası”